Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова утвърди ролята на глобалното гражданско образование за мир, устойчиво развитие и човешко достойнство по време на участието й в петия форум „Глобално образование и умения“ в Дубай на 18 и 19 март.

 

С участието на над 2000 делегати от публичния, частния и социалния сектор, форумът се фокусира върху темата как да направим реално глобалното гражданство. Генералният директор припомни, че ЮНЕСКО, партньор на форума, е отстоявал глобалното гражданско образование да бъде изтъкнато като приоритет в Цел 4 за устойчиво развитие, включвайки „цялостна визия защо образованието не може да чака“.

 

В панела за образование в извънредни ситуации Ирина Бокова подчерта спешната нужда от политическа и финансова мобилизация.

 

„Ние трябва да разгледаме последиците от бездействието - по отношение възпроизвеждането на бедността, нарушаване устройството на общностите и обществата. Не става дума само за хуманитарна загриженост, а е от решаващо значение за мира и сигурността", каза Бокова.

 

Тя защити образованието като противовес на възхода на популизма. Това изисква преобразуване на образованието от два ъгъла: универсален достъп до качествено образование, с основни жалони равния достъп и приобщаването, и свеж фокус върху съдържание, което насърчава нови ценности и умения за новите времена.

 

„Имаме нужда от образование, което осигурява както съответните умения за пазарите от днес и утре, така и образование, която насърчава критичното мислене, разбирателството между културите, което укрепва демократичните ценности и устойчивостта на обществата, и планета, базирана на нови форми на глобално гражданство.“

 

Ирина Бокова също така участва в първата среща на Atlantis Group, която обединява бивши министри на образованието, за да помогне справянето с предизвикателствата пред глобалното образование. На фона на растящо неравенство, изменение на климата и технологични проблеми, „предпоставката трябва да бъде, че образованието е обществено благо“, заяви тя.

 

„Това трябва да бъде основата на усилията по овластяване на учителите, създаване на печеливши технологии, съчетаване на уменията с работата, насърчаване на социалната мобилност и съвместното съжителство.“

 

По време на форума Ирина Бокова се срещна с Николай Денков, министър на образованието и науката на България, министъра на образованието, културата, науката и спорта на Монголия и зам.-министъра на националното образование на Турция.

 

Още от категорията

Напиши коментар