Размишленията на един честит българский гражданин

9
Доживях, слава тебе, Боже! Ви­дях това, което душата ми най-искрено и силно желаеше да види. Доживях да видя българи свобод­ни, Българско княжество, българ­ска камара, български представи­тели. Как мо...

Около една стара песен

0
Песента за тежките мате­риални условия, в които живеят и работят бъл­гарските писатели, повтаряна от ред години на най-различни гласове, почна да става безин­тересна и досадна. Без да я пов­тарям, аз...

Спомени за "кървавия четвъртък"

14
На 1 февруари се навършват 67 години от поизнасянето на присъдите на т. нар. Народен съд, по време на който наред с виновните за въвличането на България във Втората световна войнана на страната на нац...

Болки от текущото

3
Вървим като зашеметени от промените през послед­ната година. Светът око­ло нас и вътре в нас е неузна­ваем - политически, социален и нравствен трус размести и преобръща пластовете на поз­натата, изгле...

Подмазвачеството към Първия. Някога и сега

12
Публикуваме откъс от "Задочни репортажи за България" на Георги Марков. Трудно ще откриете разлики между отношението към Живков и отношението към Борисов. Както и в поведението на двамата. Може би е ос...

Рейгън: В цяла Европа стената ще падне, защото не може да устои на вярата, истината и свободата

0
На 9 ноември се навършват 22 години от падането на "Берлинската стена" – едно от най-значимите събития на XX век. След този ден, в който милиони източногерманци преминават границата със Западна Герман...

България, отровната готварница

4
Преди 30–40 години София, която днес се смята за цен­тър на българската култу­ра, е приличала на едно голямо се­ло. „Самият живот беше мъчен; столицата – в планинска мес­тност на вътрешността, се нами...

България – за плач и смях

4
Неутешителен отговор на „Знаеш ли ти кои сме?". Някой си неизвестни нам гос­подин твърде често ни позапитва чрез в. „Свобода": „Знаеш ли ти кои сме?" А тоя въпрос възбуди и моето любопитство и накара...

Народ и история

1
Българската история. Без да имаме претенцията на емигранта Томас Ман (според когото „Германия е там, където съм и аз"), отпразнувахме и ние от Българското академично дру­жество „Д-р Петър Берон" в Мюн...

Политика и улица

1
ДВЕ СТРАНИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА След войните се разпространиха много превратни и криви понятия за демократическото управление. Под влияние на болшевизма сметна се, че парламентите могат да правят всичко...

Избори

3
Над планини и поля се разстлала чудна нощ. Бялнал се Дунав из просторни низини и лъщи далеч зад дебелите стени на Пазвантоглувата крепост. А отвъд, на по-височък бряг, се виши новият румънски градец,...

Принципи на либералния обществен ред

2
Тук ще използвам понятието "либерализъм", за да обознача схващането за един желан политически ред, чието първоначално развитие протича в Англия от времето на старите виги в края на седемнайсети век до...

Русия e нашето злощастие

7
Сляпата история ни е хвърлила в самите крака на Русия, но и ръцете на този великан, главата на когото стига вечните ледове, не са къси и при всяко помръдване ни засягат. Едни български граждани смятат...

Всякога Русия ни е лъгала

13
Руското правителство, кое досега лъстеше нашите добродушни българи със сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно показва убийствената и злобната си политика към тях. То е н...