Миналата седмица публикувахме писмото на световноизвестния френски сценарист и писател Жан-Клод Кариер до министъра на културата Боил Банов, изпратено, след като години наред не успява да получи парите си за сценария на филма "Досието Петров". Писмото бе изпратено и до редакцията на "Гласове" и в него сценаристът на Луи Мал, Бунюел и Милош Форман пишеше: "Никога не съм бил жертва на подобна комбинация", "очевидно за тях въпросът е приключил, след като са прибрали европейските пари", визирайки Димитър Митовски и Димитър Гочев, чиято компания "Камера ООД" е продуцент на филма. След публикуването на писмото на Жан-Клод Кариер, получихме отговорите на Димитър Гочев и Димитър Митовски, в които те взаимно си прехвърлят отговорността по случая. "Гласове" публикува техните позиции и след като се запозна с тях, Жан-Клод Кариер изпрати до "Гласове" отвореното си писмо до Митовски и Гочев.

 

 

Жан-Клод Кариер

до господата Митовски и Гочев

 

Уважаеми г-н Митовски, уважаеми г-н Гочев,

 

От вашите отговори на нашите искания аз разбирам, че нямате нищо общо, нито единият, нито другият, със “ситуацията”, както я нарича г-н Митовски, нито заедно, нито поотделно, но че и двамата сте готови да сътрудничите. Надявате се, че тази ситуация ще бъде решена, но без да казвате как, без да направите каквото и да е предложение. Освен това, 

 

всеки един обвинява другия, че е отговорен и отхвърля от себе си всякаква отговорност. 

 

Първият се извинява с болестта си, което е разбираемо, вторият заявява, че няма връзка с проекта “Досието Петров” и най-вече, че не е обвързан с никакъв финансов ангажимент с този проект. Което би било разбираемо, ако беше вярно.

 

 

Премиерата на филма "Досието Петров" на откриването на “София филм фест" на 5 март 2015 г.

 

 

Димитър Гочев го познавам лично.

 

През 2012 г., както вече писах в предишното си писмо, “компанията” “Камера ООД”, представлявана от самия него, подписа договорите за написването на сценарий за филма “Досието Петров” с Георги Балабанов и мен, Жан-Клод Кариер, договори, които днес далеч не са напълно изплатени. 

 

С Димитър Митовски, както той заявява, ние наистина не се познаваме. 

 

Георги Балабанов беше единственият ми контакт с него и от време на време ме осведомяваше за него. На 13 октомври 2016 г. компанията му “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, на която той е собственик, с договор за прехвърляне, подписан с “Камера ООД”, на която е съсобственик, стана продуцент и притежател на изключителните права върху филма “Досието Петров”. В качеството си на продуцент на филма, “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, която замени “Камера ООД”, получи вместо нея през месец май 2017 г. от Европейския фонд “Евроимаж” последния транш от финансирането на филма. Ето доказателството за това:

 

От: Сюзън Нюман

9 май 2017 г. 

До: Гергана Даковска

 

Здравейте Гергана,

Да, за “Досието Петров" направихме последното плащане на новата компания,

която е получила договора за прехвърляне между старата и новата

компания. Контактът е Николай Киров ([email protected]), но когато се върна

в офиса мога да съобщя и телефонните данни.

С най-добри пожелания,

Сюзън

>> Сюзън Нюман-Боде 

>> Ръководител на проекти Eurimages 

>> Съвет на Европа F-67075 Страсбург 

 

 

Бях информиран от Георги Балабанов за този паричен превод. Той ми съобщи също, че Димитър Митовски се е ангажирал, когато парите пристигнат, неговата компания “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, в качеството си на продуцент на “Досието Петров”, да плати с тези пари неизплатените суми по договорите ни като сценаристи на филма. 

На въпроса ми на 05.12.2017 г., седем месеца след превеждането на парите от “Евроимаж” (“Кога най-сетне ще бъде извършено плащането?”),

 

Николай Киров, управител на компанията на Димитър Митовски “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, ми даде следния отговор:

 

8 декември 2017 г.

От Николай Киров

До Жан-Клод Кариер

 

Уважаеми г-н Кариер,

 

Аз съм Николай Киров, изпълнителен директор на “Камера Ентъртейнмънт ЕООД” София, ул. “Велико Търново” 22.

Моята компания замени "Камера ООД” (Прехвърлителят), като продуцент на филма “Досието Петров" на 13.10.2016.

Това стана фактически след подписването на договор между двете компании на същата дата 13.10.2016.

В член 4 от същия договор се обяснява кой отговаря за всички дължими плащания, свързани с “Досието Петров”.

Накрая, всички правни задължения, свързани с филмовата продукция, са отговорност на “Камера ООД”, представлявана от Димитър Гочев.

Поздрави

Николай Киров

 

 


 

 

Чл. 4/1 Прехвърлителят поема за своя сметка всички разходи, произтичащи от административни и наказателни санкции, наложени от компетентните органи, както и вземания на трети лица във връзка с изпълнението на договорни или законови задължения, свързани с филмовото производство и до датата на подписване на настоящия договор, включително задължения към НАП, НОИ, ИА “НФЦ”, актьори, режисьори, оператори и др. физически и юридически лица.

 

 

Както се вижда в писмото на Николай Киров, ние не се познаваме. 

 

Това е първият и последен път, когато той отговаря на моите имейли. Собственикът на “Камера Ентъртейнмънт ЕООД” Димитър Митовски също никога не го е правил. Николай Киров се задоволява да ме информира със закъснение от 14 месеца, че на 13.10.2016 г. е подписан договор за прехвърляне между “Камера ООД”, представлявана от Димитър Гочев, и “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, представлявана от самия него.

След което той ми предлага да прочета член 4/1, който ще ми обясни “кой е отговорен за всички дължими плащания, свързани с производството на “Досието Петров”.

 

Впрочем, четейки този член, аз не откривам нищо ново. Отново продуцентът Димитър Гочев, управител на “Камера ООД”, е този, който не е изпълнил задълженията си. Като доказателства: договорите на двамата сценаристи, които все още не са изплатени. 

 

И преди да ме разкара, както казваме на френски, Николай Киров завършва имейла си с тържествуващ тон: 

 

“В крайна сметка, всички законови задължения, свързани с филмовата продукция, са отговорност единствено на “Камера ООД”, представлявана от Димитър Гочев”. Което е вярно, но до 13.10.2016 г., датата на подписване на договора за прехвърляне, който той цитира. От тази дата, “всички законови задължения, свързани с филмовата продукция, са отговорност единствено на “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, компания, представлявана от Николай Киров. 

 

Смятам отговора на Николай Киров за нелогичен и напълно неоснователен. 

 

Може би той не е разбрал, така както и Димитър Митовски, че чрез договора за прехвърляне, подписан на 13.10.2016 г. между Прехвърлителя (“Камера ООД”, представлявана от Димитър Гочев, управител) и Приобретателя (“Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, представлявана от Николай Киров, управител), от този момент компанията “Камера Ентъртейнмънт ЕООД” става ПРОДУЦЕНТ и изключителен притежател на всички права върху филма “Досието Петров”.

В своя имейл от 10.12.2017 г., Николай Киров е така любезен да ми изпрати като прикачен файл и “Договора за прехвърляне” на английски език. В член 1/1 и 1/2 може да се намери доказателството за това, което казвам:

 

Чл.1/1 От датата на подписване на настоящия договор, Приобретателят ще замени Прехвърлителя като продуцент на проекта на гореспоменатата филмова продукция, докато правата на продуцента на проекта в бъдеще ще се упражняват от Приобретателя, в качеството му на продуцент, на изключителна основа и в съответствие с българското законодателство.

Чл.1/2 Двете страни безусловно се съгласяват, че след подписването на този договор само Приобретателят ще представлява проекта пред ИА “НФЦ” и пред всички други български и чуждестранни физически и юридически лица, като носител на пълните продуценнтски права за в бъдеще.

 

 

Вярвам, че сега Николай Киров най-накрая ще приеме факта, че по силата на неговия подпис на 13.10.2016 г., едноличното дружество с ограничена отговорност на Димитър Митовски “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, управлявано от него, е станало ПРОДУЦЕНТ и ЕДИНСТВЕН притежател на ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ права върху филма “Досието Петров” на мястото на “Камера ООД”. В резултат на това, 

 

“Камера Ентъртейнмънт ЕООД” може да се ползва пълноправно с тези права. 

 

Това дружество има задължението, от тази дата, да управлява възможно най-добре договорите, от които произтичат всички тези права, договори, които позволиха производството и използването на този филм. Договорите за написването, които ние, Георги Балабанов и аз самият, подписахме с фирма “Камера ООД”, представлявана от Димитър Гочев, са неразделна част от него.

 

Предложението да се обърна към Димитър Гочев, за да разреша този проблем, който наистина не е изпълнил ангажиментите си, но след подписването на договора за прехвърляне вече не е страна по договорите, които е подписал със сценаристите на филма, ми се струва знак за липсата на желание да изпълни ангажиментите си от страна на Николай Киров. И още повече, че той разполага с всички средства, за да извърши тези плащания. 

 

Действително парите на Европейския фонд “Евроимаж”, получени преди една година от фирмата “Камера Ентъртейнмънт ЕООД”, трябваше да послужат да се плати на сценаристите - както и договорът за прехвърляне, който разрешава да се направи това плащане. 

 

Предлагам на Николай Киров да отвори договора за прехвърляне и да прочете внимателно член 4/2, който се намира точно под член 4/1, цитиран от него.

 

Чл. 4/2 Ако след датата на подписване на настоящия договор по отношение на Приобретателя възникнат финансови искове от субекти - собственици на авторските права, свързани с филма, в резултат на действия и дейности, извършени преди датата на договора и възникнали от нерешени отношения между тези субекти и Прехвърлителя, Приобретателят се съгласява, че след като е убеден извън разумното съмнение за легитимността на предполагаемите претенции, да уреди от свое име и за своя сметка тези искове, и Прехвърлителят е задължен да компенсира изцяло разходите, произтичащи от това действие от страна на Приобретателя ... 

 

Нямам други коментари. Оставям на Николай Киров, както той вече направи в своя имейл, грижата да добави един малък коментар за член 4/2 от договора за прехвърляне, който е подписал.

 

Очаквайки с нетърпение бърз отговор и уреждане, ви изпращам най-добрите си чувства.

 

Жан-Клод Кариер

Париж 3 май 2018 г.

 

 

Превод: Галя Дачкова

 

 

Свързани тестове:

http://www.glasove.com/categories/intervyuta/news/scenaristyt-na-bunyuel-zhan-klod-karier-ne-mozhe-da-si-vzeme-parite-ot-mitovski

http://www.glasove.com/categories/intervyuta/news/dimityr-gochev-se-izvini-na-zhan-klod-karier-za-moshenichestvoto-na-mitovski

http://www.glasove.com/categories/intervyuta/news/dimityr-mitovski

 

 

 

 

Още от категорията

7 коментар/a

КрасивиУспешниРеализирани на 04.05.2018 в 12:45
Децата на лейтенант Шмид ряпа да ядат пред нашите европейски КрасивиУспешниРеализирани-ове!
Само един въпрос на 05.05.2018 в 10:07
Уважаеми цирк и Деймиън, Бих искал да ви поздрaвя за вашите котментари. Трябва да ви кажа че от години не съм виждал така добре изложени и без никакви правописни грешки Само един въпрос ми се върти в главата, колко време и пари ви струва тази велика нощнa работа oт няколко части?
Grajdanin na Republika Bulgaria. на 05.05.2018 в 11:01
Spomenatite imena sa sram ne samo za kinoto ni, no i za stranata ni. Tolkova li nisko padnahme? Koy shte iska da pravi kooprodukcii s nas sled tozi skandal?
Ucil nedoucil на 05.05.2018 в 21:08
http://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Становищеf57ee5041dfc45898b8abc362c32e60a.pdf STANOVICHTE S PRAVEN ANALIZ NA ZAKONA OT KOMISIATA ZA ZACHTITA NA LITCHNITE DANNI 07.07.2017 PREDI DA PICHECH TCHETI I SE OBRAZOVAI.
Гари Анг на 06.05.2018 в 11:18
Този скандал е огромен позор за българското кино, но в същото време е изключително показателен за това как се прави киноиндустрия по български. Киното е поредната територия за източване на пари. Системата отдавна е вкарана в удобното за шепа хора блато и под чадъра на прекрасните ни министри на културата една дузина "продуценти" от години се надпреварват по крадене. Доста е жалко да чете човек как сценарист с мащаба на Кариер влиза в обяснителен режим с бг киногангстери. А министър Банов си мълчи удобно и играе по свирката на киномафията. Все по-трудно ще бъде създаването на добри български филми и копродукции. Имало било закони в България, но какво става, когато не се спазват? Боил Банов получава доста писма за нарушаване на закона, на самия него не му пука, че нарушава закони. Срамно е, но се радвам, че Кариер му пише. Любопитно ми е докъде може да стигне дебелоочието на гангстерите и техните закрилници? Тъжно е, че само скандалът отвън дава надежда, че може да бъде разбутана тукашната мръсотия. Силно се надявам Гочев и Митовски да бъдат заставени да върнат отмъкнатите пари на “Евроимаж” и да платят на творците. Благодаря ти, Жан-Клод Кариер, за стойностните филми и за това писмо.
Аз Аз на 09.05.2018 в 20:27
Днес, в деня на Европа, ни продъниха ушите, че България това е Европа. Да не би да сме станали правова държава? И да са платили на Кариер?
Bombsettleplads на 01.08.2018 в 12:53
Superior Fiction Writing : Written by the mad professor” of fiction writing, this blog is geared in direction of inspiring you and getting you writing. <a href=http://www.mainstream-rockradio.nl>www.mainstream-rockradio.nl</a>

Напиши коментар