Дмитрий Шостакович: Болт. Сюита от едноименния балет, op 27a. Части: Увертюра - Полка - Вариации - Танго - Интермецо - Финал. Изпълнява Кралския стокхолмски филхармоничен оркестър. Диригент - Генадий Рождественский.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Още от категорията

Моментът Лутер

Моментът Лутер

Мартин Лутер успява да подрине авторитета на Католическата църква и да...

Напиши коментар