Още от категорията

1 коментар/a

Глен Гулд е интересен експериментатор, създал свой уникален стил на интерпретация на класически музикални творби, на 31.01.2017 в 02:09
широко разпространен днес в родната му Канада, който ние бихме нарекли условно „музикална кутийка“. Това е начин на изпълнение — само на пиано — на творби, които обикновено са обект на оркестрово изпълнение. Представянето на творбата само в клавирна интерпретация я „изчиства“ от полутоновете, които иначе внася многообразието от инструменти в симфоничния оркестър. Ефектът, който се получава, е сравним по аналогия с интарзиите в изобразителното изкуство, които са метод за стилизация чрез довеждане на изображението до няколко най-пестеливи щрихи от разнотонален фурнир върху изобразителната плоскост. Това се получава и при стила „музикална кутийка“, който даде началото на един нов подход в масовото озвучаване на публичните пространства в Канада (другаде не съм забелязвал това да се практикува). Във всеки канадски мол например, от сутрин до вечер се чува „стилизирана музика“, в чието изпълнение са заложени принципите, експериментирани за първи път от Глен Гулд. Това е музика, която въздействува направо върху подсъзнанието на посетителите на мола, моделирайки поведението им на потребители, дошли тук за да купят — каквото и да било. Подсъзнателното въздействие се дължи на споменатата „изчистеност“ на музикалната фраза — съзнанието на слушателя не се ангажира, а само му се внушава чувството за космическа безбрежност, сред която индивидът е залутан, изживявайки се „насаме със себе си“. Този музикален стил намира радушен прием и в сферата на Ню-Ейдж музиката, където той олицетворява отчуждението, което индивидът или трябва да преодолее, или да се примири с него.

Напиши коментар