Според господстващата идеология един милион турци, един милион китайци, един милион скандинавци, един милион нигерийци, винаги е един милион. За управляващите елити културните различия са маловажни. Единственото изключение са лидерите на някои страни от Източна Европа, които осъзнаха, че западният либерализъм е по-разрушителен за колективните идентичности, отколкото комунизма. Другите смятат, че хората са взаимозаменяеми, че те са безкрайно заменими едни с други. В основата си, техният идеал е човекът без земя, човекът отвсякъде и отникъде, човекът, лишен от всякакви характеристики, които са му присъщи. Неутралният или трансчовека: трансграничен, транснационален, евентуално транссексуален. Това казва известният френски философ и политолог Ален дьо Беноа.

 

 

- Въпросът за “бежанците” с пълно право вълнува европейското обществено мнение. Въпреки това мнозина изтъкват, че един милион “разселени” на континент с повече от 500 млн. жители все още не е голяма работа. Особено в сравнение с Ливан, който вече прие повече от 2 млн. “бежанци”, докато наброява едва 5 млн. жители. Убедителен ли е този аргумент?

 

- Първо, би било лесно да се покаже, че приемането днес с отворени обятия на един милион новодошли, означава, че предварително съобщаваме, че сме готови да приемем десет пъти повече утре, 20 пъти повече вдругиден. Би било лесно да се покаже, че много от тези 500 милиона вече не се чувстват европейци. Но всъщност всяко разсъждение, което свежда проблема до прост въпрос с числа е опорочено от самото начало. Разсъждаването в числови абстракции е нещо, което правят работодателите, които знаят, че имиграцията струва скъпо на публичния сектор, но носи печалба на частния сектор. 

“Хуманитарното свежда мигрантите до тяхната нищета, а работодателите - до тяхната работна сила”, отбеляза неотдавна Ален Финкелкрот. Имиграцията е резервната армия на капитала, повече от всякога го видяхме през последните дни в Германия. Там липсва работна ръка? Няма проблем, ще докараме турци, за да попълнят длъжностите, които германците няма да заемат. Турци или германци, това са все хора, нали? Така да се каже, турците са германци като останалите! Впрочем, точно това е проблемът.

Според господстващата идеология, която признава само “човешки същества”, един милион турци, един милион китайци, един милион скандинавци, един милион нигерийци, винаги е един милион. Че тези различни милиони са също така носители на различни култури, че смесването на културите не се разбира от само себе си, че от това принудително съвместно съжителство на различни населения могат да произтекат социални патологии, не се брои за нищо. Хората са разглеждани като биващи едни и същи: когато се казва, че те са равни, се подразбира, че са идентични.

 

- Но защо повечето европейски страни упорстват в желанието си да приемат цялата мизерия на света, докато всички проучвания показват, че местното население не го иска (и не може)?

 

- Именно защото управляващите елити са усвоили идеологията, която току-що описах, която смята културните различия за маловажни. Единственото изключение са лидерите на някои страни от Източна Европа, които осъзнаха, че западният либерализъм е по-разрушителен за колективните идентичности, отколкото комунизма, от който те, за щастие, излязоха. Другите смятат, че хората са взаимозаменяеми, че те са безкрайно заменими едни с други. В основата си, техният идеал е човекът без земя, човекът отвсякъде и отникъде, човекът, лишен от всякакви характеристики, които са му присъщи. Неутралният или трансчовека: трансграничен, транснационален, евентуално транссексуален.

Ако използвам думите на Пиер Манан, те вярват, че “Европа е само огромна и празна равнина, пространство, което трябва да се организира според изключителния принцип на човешките права, разглеждани като правата на отделния индивид без никаква колективна привързаност” (Causeur, октомври 2015). Въпреки че “една култура, която се отказва от себе си или се самоизобличава, не може да интегрира” (Режи Дебре), те проповядват съвместен живот, основан на лишаването и забравянето за себе си.  

Което им позволява впоследствие да криминализират онези, които не разпознават вече страната, в която живеят, които се чувстват чужденци у дома си и които се тревожат за бъдещето - без да изпадат обаче в изпълнени с омраза изложения, без да разглеждат задължително всеки чужденец като “нашественик”, без да отричат “мизерията на света”, без да отказват също правото на убежище (което, нека припомним, не е право да бъдеш приет, а само право да помолиш да бъдеш приет).

Матю Слама много добре резюмира ситуация, казвайки, че “се сблъскват две позиции: от една страна, тази, която смята, че мигрантите са част от същото човечество, като нашето, така че трябва да ги приемем; от друга страна, онази, която твърди, че приемът на мигранти поставя в опасност културното своеобразие на европейските нации”. От една страна, универсализмът на човешките права, от друга, идеята, че всеки човек е продукт на отделна история. Впрочем, досега надделява първата позиция. Втората е онази на Клод Леви-Строс, който през 1983 г. припомни, че разнообразието на човешките общества “до голяма степен е резултат от желанието на всяка култура да се противопостави на онези, които я заобикалят, да се разграничи от тях, с една дума да бъде себе си (…) Защото не може едновременно да се разтопиш в радостта от другия, да се идентифицираш с него и да останете различни”.

Днес, в една епоха, която иска “различност”, но различност без различия, Леви-Строс би бил сметнат за подозрителен. И въпреки това той не е говорел в името на расизма, а на добре разбрания антирасизъм.

 

- Европейският съюз е вече безпомощен, парализиран и критикуван от всички страни. Как ще понесе този допълнителен удар?

 

- Европейският съюз продължава да предизвиква разединението на Европа. Въвеждането на еврото бе замислено да сближи различните европейски страни. Единственото, което направи, бе, че изправи бедните и богатите страни едни срещу други. Същото е по въпроса за мигрантите, някои страни решават да приемат новодошлите, докато други издигат стени, за да им попречат да влязат. Европа не спира да се фрагментира. От криза на криза, нейното разединение напредва с големи крачки. 

 

Превод от френски: Галя Дачкова

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

30 коментар/a

Още веднъж «конспиративни теории»… на 25.10.2015 в 18:00
Причината да бъде Западният либерализъм по-разрушителен от комунизма е в това, че комунизмът беше САМОКАПСУЛИРАН. Тоталитарната доктрина на комунизма беше КРЕПОСТНО-ФЕОДАЛНА, а не АНТИЧНО-РОБОВЛАДЕЛСКА, каквато е днес доктрината на Западния либерализъм. Авто-капсулацията на комунизма се изразяваше по следния начин: «Ето тук, тази територия, населена с тези точно хора, е наше владение (наш феод). Ние ще го ползуваме така, че да не допускаме никакво влияние отвън. По този начин нашите „крепостни“ ще си останат изолирани и неподатливи на разлагащото влияние от страна на тези, които искат да си присвоят нашите владения.» Дотук добре, но лошото беше, че «крепостните» бяха лишени от човешкото право да общуват с когото им скимне и да отидат в който си поискат край на света, където да поставят на главата си трънения венец на ЛИЧНИЯ ИЗБОР. В замяна на това обаче те бяха ЗАЩИТЕНИ. Защитени — от какво ли? Ами, защитени дори от собствената си глупост… При нео-АНТИЧНОТО робовладелство на съвременната либерална «демокрация», довято нам като изпепеляващо „сироко“ от Западния вятър, ТЕ искат да ни натрапят СМЕСВАНЕ С ДРУГИТЕ («другите», които са абсолютно чужди нам и по култура, и по вяра, и по език, и по народностна психология). Вече да не сме САМОКАПСУЛИРАНИ, в резултат на което у нас да може да се ПРОНИКВА — в дома ни, на трапезата ни, в леглото ни, в мозъка ни, в кръвта ни… Искат всички да станем ХОМОГЕННИ (а ако може — и хомосексуални, — но това вече е «допълнителна премия»). Повече да няма различия помежду ТЕЗИ и ОНЕЗИ! Е? Кому е нужно това? Досещаме се. А какво биха извлекли от този така нанесен върху нас ущърб ЗАГАДЪЧНИТЕ ЗЕЛЕНИ ЧОВЕЧЕТА, на които това е нужно? И за това се досещаме. Те искат да престанат да се открояват. Искат върху всеобщия хомогенизиран човешки фон да бъдат занапред НЕРАЗЛИЧИМИ. Т.е., всички трябва да станем ЗЕЛЕНИ… Ще рече някой: «Охо! Пак я докарахме до антисемитизъм!» Е да, ама не! Цък! Нещата не касаят този път евреите. Или ако ги касаят, то е защото ОНЕЗИ, които искат да бъдат НЕРАЗЛИЧИМИ сред всички нас, вече са успяли да се престорят на «евреи» и от името на евреите от дълго време насам вършат каквото си поискат. Но очевидно всичко туй не им е достатъчно и затова искат фонът на всеобщата картина да е с по-плътни (ЗЕЛЕНИКАВИ) сенки.
Ало, логореята... на 25.10.2015 в 21:20
Какво нео-антично робовладелство, бе драги? Първо си преговори учебника по история. Античността познава различни форми на робовладелство и нито една от тях не може да се сравни с нищо от новата история, освен с лагерите - в СССР и нацистка Германия. Последните се родеят с робството на източните империи. А заглавието както винаги е абсолютна манипулация, защото цялото изречение гласи: ...лидерите на някои страни от Източна Европа, които осъзнаха, че западният либерализъм е по-разрушителен за колективните идентичности, отколкото комунизма. Аз питам: защо пък да са толкова важни колективните идентичности? Не са ли по-важни индивидуалните?
Васик на 25.10.2015 в 22:47
Източните държави преживяха огромни проблеми и хората там са подложени на зловещ исторически експеримент, но това едва ли интересува французи и германци - нали те пак си живеят в същата държава като преди. Много е странно защо точно Меркел не разбира разликата между тяхното и нашето общество, след като самата тя е нова германка. Аз не си правя илюзии, че авторът въобще отнася България към Източна Европа, понеже той говори за Унгария, Чехия и Хърватия. Скоро гледах времето по една западна телевизия, може да е била ББС, на тяхната карта показват градусите в Атина, Букурещ, Белград, по средата едно празно петно без столица.
Мирослав Андреев на 25.10.2015 в 22:47
Тъпанар, естествено,че и "колективните идентичности" са не по-малко важни от индивидуалните!Това са две категории,които са взаимосвързани, бидейки на различно ниво- индивидуалната идентичност, това е автентичния облик и същина на отделния индивид, с общи черти, характерни за етноса му и лично негови черти, неповторими като отпечатъците...А колективната идентичност- това е идентичността на един етнос, на един народ, която се фолмира от култура, обичаи, нрави, социално-антропологични характеристики и т.н. По някакъв начин колективната идентичност е функция на индивидуалната и те не могат да бъдат взаимоизключващи се. В статията се говори,че тази отровна либерална политика води до обезличаване на колективните идентичности, до размиване на национални култури, ценности, обичаи и смилането на изначалното многообразие и колорит в една аморфна маса, маса без своя идентичност, без свой характер, забравила произход, забравила самочувствие,воля---удобна и манипулируема...Аналогията на човека с античното робовладелство е резонна. Тя има своето основание и никой не казва че трябва да се приема буквално.
Theodore Mikhailov на 26.10.2015 в 00:22
Kade e linkut kum originala?
ТОВА Е на 26.10.2015 в 10:27
Сегашната система е продължение на естественото положение на планетата на Сатана. А комунизмът, лявата революция, се появява когато повече е невъзможно да се живее, когато сатанинската система е в крайна конкуренция и играта е приключила, но елитът не позволява прогреса - убиващ тяхната сатанинска стълба. Капитализмът постоянно търси външни врагове, защото животът на хората постоянно се обезсмисля.
За сведение на фашагите на 26.10.2015 в 11:47
Понятието за етнос и националност (държавна) възниква през 18 век, като дотогава под "нация" се разбира населението на една отделна област, обособена от диалект или местна власт (графство, херцогство, манастирска собственост). Така че тази толкова любима на всякакви фашисти, нацисти и прочее "колективна идентичност" е просто културно-исторически феномен, характерен за Западна Европа и разпространил се впоследствие на изток (с популярността на Гарибалдийското движение). КОЛЕКТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ Е ИДЕОЛОГИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ. Има два случая от новата ни история, при които индивидуалната идентичност бива изместена от колективната - болшевизма и национал-социализма! Всички знаем как завърши това.
За сведение на содомита от 11:47 на 26.10.2015 в 13:42
Колективна идентичност е имало даже в Содом...
за сведение на идиотът - индивидуалист - егоист - демонист на 26.10.2015 в 14:43
Имало е и ще има колективна система на защита, комуникация, образование, информация, наука, лечение и здравеопазване, екология, и сигурност.
Колективната идентичност е цитадела, изградена — камък по камък — на 26.10.2015 в 14:50
от сиенитните блокчета на нашите индивидуални идентичности. Съвет към неподготвилите се за днешното упражнение: „Препишете всеки от вас по десет пъти една глава — по избор — от великата книга на Антуан дьо Сент-Егзюпери «Цитаделата», за да проникне (поне донякъде) в оскъдното ви и слабонагънато «сиво вещество» смисъла на двете понятия: ИНДИВИДУАЛНА и КОЛЕКТИВНА идентичност.“
постмодернист на 26.10.2015 в 15:20
Индивидуалната идентичност в модерния смисъл на частен (граждански) индивид също е идеологическа конвенция - този път откъм либералната идеология. Самата претенция за идентичност е в модуса на познавателно изоставане "във времето", изконното събитие на всеизговарянето изпреварва всяко идентифициране в конфигуратива на онова, което бива пърформативно обговаряно.
Васик на 26.10.2015 в 16:06
Ето оригиналът http://www.bvoltaire.fr/alaindebenoist/finkielkraut-a-raison-lhumanitaire-reduit-migrants-a-denuement,212372
Иван Митев на 26.10.2015 в 16:56
Западният либерализъм не е решаващ фактор за сегашно стопанско развитие, тъй като се прилага при условия на сгрешена парична система. При наличие на тази държавна грешка, либерализмът колкото по-добре помага за икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени. За стопанско спасение е потребна подобрена парична система.
Интернационалист но не глобалист на 26.10.2015 в 17:10
В антична Гърция и Рим е имало класическата ! демокрация,но само за местните жители,останалите са били роби т.е. тези които са се заселили насила или по икономически причини. Да,т.н. Западен либерализъм и в част насаждания и внушаван мултикултурализъм е продължения на колониалният империализъм и определян от комунистите-теоритици като последна фаза на империализма т.е. на капитализма. На теория комунизма дори и на практика пропангандираше интернационализма,но забележете пролетарският интернационализъм т.е. на робите на труда,чийто капитал е само работната им сила. Не случайно беше "пролетариибне народи/ от всички страни обединявайте се" И това е заслуга на двама германци още в средата на 19в в най-голямата колониална сила и икономика., а не в изостанала и селска Русия макар и със класов елит. това се отнася за похитената сега Европа, а не за останалият свят или както обичаха да казват британците- Англия и останалият свят. Но т.н. глобализъм се домогва до демократичните ценности и европейската цивилизация в съвременният свят с нещо което не може да се нарече идеология,макар че в дъното стоят мислители и make believe конспиратори с модерни цветни революции,кибер и виртуални масови атаки- фейсбук и тем подобни промивания на мозъците евфимистично нарени глобализация и мултикултуризъм и то англосаксонски модел, до изтрезняването на "робите". Нали има една еврейска поговорка- "за каквото и да ми говориш става въпрос за пари" и то за много пари,за предпочитане злато,което в едно идеално общество би трябвало да се използва само за бижута.
Овчаря с 1000 овце в Балкана на 26.10.2015 в 17:53
Абе ти да ни си снощен,загубил поста си на наместник кмет в някое село с 9 жители някъде край монтана или Враца? А до ХиЙтроу си ходил с градският автобус за 1 час време.

Напиши коментар