“Живеем в настоящето, не познаваме историята и вече не знаем, че историята е трагична. Но историята ни застигна и ни учи, че пандемиите и трагедиите никога не са пощадявали хората и трябва да съпоставим тази, която преживяваме, с други пандемии, за да я разберем и осмислим. По някакъв начин възприехме разсъжденията на Франсис Фукуяма, смятаме, че историята е приключила, че времето на нещастията е приключило, че е отстъпило място на настояще, което всеки владее и което отразява неговата воля и стремеж към щастие. Европа беше и е прекрасен проект, съкровище, но съкровище, което малтретирахме и оставихме да се отклони в кавги и частни интереси. Европа отряза част от себе си, тя е непълна: това е една политическа, икономическа Европа, на която липсва най-важното - цивилизацията, наследена от Атина и Рим, цивилизацията на християнска Европа, с нейните бели дробове, римското християнство и византийското християнство, и изключителния културен кипеж от ХVI до ХХ век. Дойде моментът да преосмислим Европа, основана на цивилизацията, която се простира на целия континент, обхващайки Русия".

 

Френският историк Елен Карер д’Анкос е родена на 6 юли 1929 г. в Париж. Тя е дъщеря на грузинеца Георгий Зурабишвили, чието семейство емигрира във Франция след революцията в Русия. Майка ѝ Натали фон Пелкен е от германско-руски произход. Елен Карер д’Анкос е член на Френската академия от 1990 г. От 1994 до 1999 г. тя е евродепутат. През 1999 г. е избрана за пожизнен секретар на Академията и така става първата жена на този пост. 

  

 

- Какво мислите като историк за този особен период, през който преминаваме?

 

- Установявам, че при сблъсъка с голяма колективна трагедия, затъваме в страх и объркване и това е естествено, но също, че гледаме на тази трагедия като на безпрецедентно събитие, което не би могло, не е трябвало да се случва в света такъв, какъвто ние го разбираме, и затова сме особено обезоръжени пред него поради интелектуални и морални причини. На първо място, ние преживяваме и разглеждаме тази трагедия в нейната непосредственост, без да я поместваме в дългата продължителност на човешката история. Живеем в настоящето, не познаваме историята и следователно вече не знаем, че историята е трагична. По някакъв начин възприехме разсъжденията на Франсис Фукуяма, смятаме, че историята е приключила, че времето на нещастията е приключило, че е отстъпило място на настояще, което всеки владее и което отразява неговата воля и стремеж към щастие. Но историята ни застигна и ни учи, че пандемиите и трагедиите никога не са пощадявали хората и трябва да съпоставим тази, която преживяваме, с други пандемии, за да я разберем и осмислим. 

 

Два примера: голяма черна чума, обхванала света между 1348 и 1350 г., е убила една трета от европейското население, пише средновековният летописец Фроасар. Колко тежат в сравнение с това 10 000, 20 000, 30 000 “смъртни случаи”, изброявани всекидневно от генералния директро на здравеопазването. Миналия век, между 1918 и 1920 г. след ужасно смъртоносна световна война, испанският грип убива най-малко 50 млн. души. И в края на всяка трагедия хората започват отначало и се учат отново да живеят, възстановяват своя свят с увереност.

 

- Говорите за морална нищета, какво точно имате предвид?

 

- Изгубихме усета за смъртта или по-скоро се отърсихме от смъртта. Много хора препрочитат Пруст в този момент, би трябвало да прочетат и Филип Ариес и двете му книги “Есета за смъртта на Запад” (Essais sur la mort en Occident ) и “Човекът пред смъртта” (L’Homme devant la mort), публикувани през 1974 и 1977 г. В тях той констатира, че западните общества вече не толерират смъртта, докато преди това са я били “опитомили”, интегрирайки я към живота. Мъртвите оставаха смесени с живите. Хората умираха у дома, заобиколени от близките си. Гробищата бяха насред селата и градовете. Знаехме, че смъртта беше завършекът на нашата съдба. В модерния свят не умират, “тръгват си”, “изчезват”. Самата дума смърт (mort) изчезна в полза на кончина (décès), която заменя плътската реалност с административен протокол. 

 

- Откъдето и ужасът, който ни обзема пред тези многобройни невидими смъртни случаи, особено в старческите домове?

 

- Хората, затворени в старческите домове, в периферията на обществото, умиращи в самота, припомнят онова, което Филип Ариес наричаше диво състояние или подивяване на смъртта. Смъртта отново е тук и тази поява ни скандализира и ужасява. Изтъкват особената заплаха, която пандемията представлява за възрастните хора. Това е вярно и всеки живот е ценен, но трябва ли да забравяме, че това е естественият ред? Колкото по-възрастни ставаме, толкова повече вървим към смъртта; така че от само себе си е ясно, че възрастта води до повишена уязвимост, която е част от нашата съдба. Смъртта на дете е скандал, смъртта на човек на определена възраст се подчинява на природния закон, дори и напредъкът на медицината и условията на живот да са довели до удължаване на продължителността на живота. 

 

- Изправени пред тази световна криза, нищетата е видима и на международно ниво. Европа присъства много слабо там…

 

- Европа беше и е прекрасен проект, съкровище, но съкровище, което малтретирахме и оставихме да се отклони в кавги и частни интереси. Европа стана жертва на прекалени опростявания: противопоставиха Европа на нациите на наднационална Европа, която ще надхвърли и премахне нациите. Освен това, тъй като Студената война започна малко след раждането на Европа, зараждащата се Европа също се раздели и идеологическото разделение продължи да съществува на европейския континент, въпреки края на комунизма. 

 

Така от 1990 г. насам Европа отряза част от себе си, тя е непълна: това е една политическа, икономическа Европа, на която липсва най-важното - цивилизацията, наследена от Атина и Рим, цивилизацията на християнска Европа, с нейните бели дробове, римското християнство и византийското християнство, и изключителния културен кипеж от ХVI до ХХ век. Дойде моментът да преосмислим Европа, основана на цивилизацията, която се простира на целия континент, обхващайки Русия. 

 

- Говорите за необходимостта да се интегрира Русия към Европа, но тя също е засегната силно от пандемията. Какво е положението в страната, която толкова добре познавате?

 

- Руснаците са объркани като нас. В Москва те са под карантина, друг термин за ограничаване. Информациите, разбира се, са неточни, това се дължи на първо място на необятността на страната, която е още по-голяма от Китай, и на нейната разнородност. Освен това здравната система беше опустошена през последните тридесет години на СССР. Казват, че Чернобил е “довършил” съветската власт, защото лъжата, на която почиваше, стана толкова очевидна. Днес цари по-скоро неведението.

 

Но руснаците се различават от нас по две неща. Те имат силен усет за история, може би защото през ХХ век тяхната история беше толкова трагична и запазиха съзнанието си за смъртта. Цялата руска литература свидетелства за това. Православното християнство поставя в сърцето на вярата възкресението, следователно смъртта. В Русия смъртта е видима, макар и като начин на погребение. Ковчегът остава отворен до последната минута, мъртвецът присъства за последно сбогом. Съветската власт искаше да забрани вярата и обредите, но днес ги откриваме навсякъде. 

 

- Тази криза е показа и тежестта на Китай в днешния свят…

 

- В действителност не обърнахме внимание на китайското развитие. Китай има много голяма цивилизация, която отскоро се проявява в грандиозен проект. “Когато Китай се пробуди”, бе написал Ален Пейрефит. Това пробуждане е проектът за “новите пътища на коприната”, изключителен експанзионистичен проект по пътя на икономиката, осъществен от авторитарна политическа система. Европа, която също е много голяма цивилизация, трябва да се поучи от китайското предизвикателство. 

 

- Някои все повече изобличават крайностите на глобализацията, които тази криза разкрива и от които се възползва именно Китай. Какво мислите?

 

- Тази пандемия поставя под въпрос две ярки черти на нашия свят. Непосредственото, което е нашият хоризонт, и може би лишената от смисъл глобализация. Китай, със своя проект за “новите пътища на коприната”, знае в каква посока иска да поеме. Това не се отнася за нас. Валери казваше, че цивилизациите са смъртни. Ние сме наследници на много велика цивилизация, няма да я оставим да умре, но трябва да разсъждаваме във времето: каква е европейската цивилизация, каква цивилизация искаме ние?

 

- Какво роля може да изиграе Френската академия в това размишление?

 

- Институции като Академията са преминали през времето, през вековете; те представляват паметта и следователно способността за размишление. Въпреки карантината и нейните ограничения, Френската академия е в изправност. Тя трябва да назовава нещата, да ги посочва, да отстранява похлупака на благоприличието, което тегне над думите и прикрива реалностите, и да даде своя принос към размишлението. 

 

Историята се завръща, епидемията ни го показа. Трябва да го разберем и да разберем света, в който се намираме, да го назовем с думи. Бих искала да припомня отговора на Конфуций на въпроса: кое е първото качество на управителя? Добре да познава смисъла на думите. 

 

И накрая, позволете ми да припомня едно събитие, предшестващо пандемията, което ми се струва едновременно предупреждение и извор на надежда. При пожара в “Нотр-Дам” видяхме колективно сепване, обща съвест, което се прояви, докато гледахме “Нотр-Дам”, която въплъщава приемственост, цел, която надхвърля човека, и бе заплашена от изчезване. Тази колективна емоция, доминираща в нашия свят на индивиди, закотвени в непосредственото, показа, че съществува човешка общност, отворена за трансцендентност. Онези, които ни управляват, и всички ние сме отговорни да се върнем към най-важното. Да размишляваме за смисъла на живота.

 

Превода от френски: Галя Дачкова

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

24 коментар/a

краят на илюзиите на 11.05.2020 в 13:02
Ми след като спечелите войната в Украйна (заедно с Германия), ще завладеете и Русия, и по този начин ще бъде интегрирана в "Европа", заедно с ресурсите и. Всичко това - на кредит, и с пари от печатницата, щото пари в наличност и с покритие няма. А за това колко са цивилизовани французите да кажат какво е мнението им за арабите и защо стана това в Либия. Между другото там Франция и Русия в конфликт ли са, или са съюзници срещу Италия и Турция, че много се оплетоха кълчищата. Па въпроса за единството на Европа ще трябва да се вземе мнението на САЩ, Великобритания и Израел. Нещо ме съмнява дали ще са съгласни.
m,m на 11.05.2020 в 13:35
Да, в много несправедлив свят живеем, хората в Африка умират от глад, а Русия тъне в най-големите природни богатства на огромна неизползвана територия, плюс че китайския вирус поразява най-много руснаци в света.
observer на 11.05.2020 в 13:52
Тя Русия е европейска страна отдавна, от векове може да се каже, но в епохата на Путин се опитаха да я направят нещо друго. Постоянното говорене за Евразия, РусКит, за Православие, вместо за Християнство, а от едно доста високо място, не от най-високото, слава Богу, се изказа мнението, че руският народ дори има една хромозома повече.
Като говорим за Либия... на 11.05.2020 в 14:04
Да си представим, че от онази Либия с безплатното образование, здравеопазване, младоженски безплатни жилища, напоителни системи за пустинята и другите придобивки на Полковника-изрод няма и следа... СЕГА страхотно се освободиха. От пиле мляко имат на пазарите си, дори и роби; наддаванията започват от 400 $ (в зависимост от възрастта и състоянието на момичето)... Добре поне, че не ги демократизираха до каменната ера...
observer на 11.05.2020 в 14:04
“краят на илюзиите”, никой няма намерение да завладява територията на Русия, отделно, че и не е в състояние. Днес войните се водят не за земи и крепостни селяни, а за контрол. Що се отнася до природните ресурси на Русия, тя изобщо няма намерение да си ги пази за себе си, а активно търгува с тях, дори политиката на Америка е да ѝ пречи, доколкото може. И още, парите отдавна не са напечатани хартийки, а активи. Нямат ли покритие, не струват нищо, като венецуелския боливар, 100000 за 1 лев или зимбабвийския долар, който след като стигна до умопомрачителните 10 милиарда за 1 лев и умря.
Наблюдател на 11.05.2020 в 14:09
Европа е разделена на суверенна част и на американски васали. Докато има такова разделение, не може и дума да става за обединена Европа. Положението в Европа е същото както и в разделена Корея. Южна Корея иска обединение, Северна Корея не е против, но при едно условие - да няма американски войници в Южна Корея. САЩ НИКОГА няма да се изтеглят от Южна Корея, защото така налагат волята си под предлог, че помагат и "пазят" съюзниците. САЩ НИКОГА няма да се изтеглят и от Европа и повечето европейски държави ще останат окупирани от САЩ.
Наблюдател на 11.05.2020 в 14:20
"Що се отнася до природните ресурси на Русия, тя изобщо няма намерение да си ги пази за себе си, а активно търгува с тях" Не е гарантирано. Има някои неща, които Русия може да използва за да повлияе на производството не само на САЩ но и в Света. Като пример - паладий. Паладия е по-скъп от златото и цената скочи 4 пъти след като бяха въведени санкции на Русия и в последно време се говори руснаците да ограничат износа. Друг елемент е титанът.
Митето на 11.05.2020 в 14:58
И кои държави са суверенни в Европа?Сещам се за Швейцария,Австрия и може би Финландия.Но те са островчета,които са оставени за /тайни и явни / срещи на силите.
Наблюдател на 11.05.2020 в 15:10
"И кои държави са суверенни в Европа?" Става дума за Русия. Русия е суверенна държава.
ЗИП на 11.05.2020 в 15:21
Тази жена язък че уж толкова познава Русия а не мое да схване простата истина, че Русия "ценностно" И на генетично ниво е по близо до Изтока отколкото до Запада. Никфа обща Европа не може да има. Добра лоша Европа с готиката свършва нейде около Чехия и Словакия. Русия е била донякъде близо до Европа само във времето от Петър до 1917г. След това този 'тънкък пласт" беше ликвидиран чисто физически от болшевиките. Така, че госпожата да забрави тези си мечти. Русия ще бъде младши партньор на КИТАЙ ! А ЕС ще бъде плячката за която ще се сборят Китай и САЩ..... :)
Мильо Лудия на 11.05.2020 в 16:11
Проблема не е колко е близо Русия до Европа /ЕС/, щото това си е проблем на самата Русия и не е на Зипа работа да обяснява какво иска Русия. Проблема е, че вече никой не гледа насериозно на Европа, а самия ЕС няма да изкара дълго. А никой не би искал да си има работа с една структура, която в близко бъдеще няма да я има.
модерно робовладелство на 11.05.2020 в 16:51
Европа, особено в рамките на ЕС (четвърти райх) е изпята песен. кажете ми, какво толкова има Европа, което го няма Русия, за да я обичам и уважавам повече? Нищо, кръгла нула, особено на фона на високомерието без покритие и джендъризма. Европейските либерократи поругаха духа на великото европейско наследство от миналото. Но дори и презумпцията за демокрация и цивилизованост не може да покрие липсата на морални и най-вече духовни добродетели у западните европейци и ония от източните, гравитиращи към тях. Специално немците са си брутални варвари с тънък културен слой отгоре, който има право да претендира за изтънченост, но въпреки това надделява прагматизмът. Англосаксонците са си направо сенсуалисти и безбожници. Романските народи пък са лесно асимируеми от германските. Не може да става дума изобщо да се сравняват с могъщата руска душевност, добродетели и културна всестранност, те затова и се плашат даже от сянката й на Русия - защото една самоосъзната и силна Русия ги засенчва тотално.
Щом и Русия на Путин "клекна" пред господарите ти на 11.05.2020 в 18:00
трябва да помислите за окончателното й разграбване,Но руснаците готвят бунт срещу предателя и няма да се предадат.Гледайте какво става по руските сайтове.Ако те не се спасят от глутницата банкери и убиеца Бил Гейтс,за света няма шанс!Техен е!
размисли без страсти на 11.05.2020 в 18:03
Много мъдра жена. Имам предвид съдържанието на цялото интервю, разбира се, не се ограничавам само до заглавието.
ЕС (четвърти райх) е изпята песен. на 11.05.2020 в 19:42
И работническо дело така трубеше навремето за гнилия запад и капитализма, накрая запада завладя цяла източна европа без бой така и сега пак така ще стане.

Напиши коментар