Европейската комисия представи проектобюджета на ЕС за 2012-2027 г. Германия ще плаща повече, а Полша и Унгария могат да бъдат наказани със съкращаване на плащанията. Спиране на еврофондовете за страни със слабо правосъдие предложи Еврокомисията. Борбата за финанси обещава да бъде жестока.

Жан-Клод Юнкер и комисарят по бюджета Гюнтер Йотингер представиха предложенията за новия бюджет на ЕС в Европейския парламент

 

Дори в спокойните времена преговорите за така нареченото „дългосрочно финансово планиране“ в Европейския съюз представлява продължителна и изнурителна борба. Сега с излизането на Великобритания от ЕС и загубата на третия по големина платец в европейската каса, борбата обещава да бъде изключително отчаяна. В това е убеден Гунтрам Волф от брюкселския аналитичен център Bruegel.

 

Представеният „дългосрочен финансов план“ за 2021-2027 г. ще бъде първият за ЕС без Великобритания. А означава и без, най-малкото, 12 милиарда евро, които Лондон през последните години внасяше в европейския бюджет. Такива са изчисленията на комисаря на Евросъюза по бюджет Гюнтер Йотингер, които той озвучи в интервю за германската телевизия А Ер Де. А следователно ЕС в бъдеще има два пътя: да започне да пести и да свива бюджета или да предложи на страните-членки да плащат повече.

 

Два пътя пред европейския бюджет

 

От интервюто на Йотингер пред А Ер Де става очевидно, че пътят вече е избран. Бюджетът на ЕС няма да се съкращава, нещо повече, той незначително ще нарасне. А оставащите в ЕС страни ще трябва да плащат повече.

 

Допълнителните разходи за Германия, която със своите 35 милиарда евро годишно и без това е най-големият платец в бюджета на единна Европа, ще възлязат на „11-12 милиарда евро годишно“. От тази сума 3,5-4 милиарда евро ще заместят отпадащите британски вноски, а също така за укрепването на граничния контрол в Европа, каза Йотингер.

 

Останалото са обикновено увеличаване на разходите, предизвикано от инфлацията. Но не по всички пера разходите ще растат през 2021-2027 г. Гюнтер Йотингер планира съкращение с около 5% на субсидиите за земеделие и за изоставащите инфраструктурно региони. От това намаляване на дотациите най-силно ще бъдат засегнати Полша, Унгария и Гърция, а също така, но в по-малка степен, Ирландия.


Представителите на тези страни вече заплашиха да наложат вето върху проекта за нов бюджет. Гунтрам Вулф от центъра Bruegel смята, че тези дотации са силно „завишени“. „По-добре е по-малко да дотираме земеделието и повече да инвестираме в други проекти, като опазването на околната среда“, отбелязва той.

 

Дългите бюджетни процедури на ЕС

 

Но въпреки различните позиции на страните, Йотингер възнамерява максимално бързо да приеме новия 7-годишния финансов план. Настоящият бюджет на ЕС беше съгласуван 2 години. Сега комисарят по бюджета иска да направи това за година, т.е. преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г. Това ще бъде много трудно. Германия като цяло не възразява относно увеличените плащания в европейската каса – перспективата за това увеличение беше заложена в коалиционния договор на новото правителство на страната. Но Холандия, Австрия, Дания и Швеция възразяват. Останалите платци, по думите на Йотингер, разбират сложността на стоящите пред ЕС задачи – такива, като проблема с бежанците, борбата с тероризма, отбраната – и не са против повишаването на своите плащания.

 

По-малко пари от Брюксел за Варшава и Будапеща

 

Отделна тема за спорове ще стане отпускането на европари за Варшава и Будапеща. По замисъла на Йотингер, ако страна от ЕС не изпълнява основните критерии за правова държава, например, принципа за независимост на съдебната система, то тя може да се лиши от плащанията от европейската каса. Унгария и Полша вече приеха това като мярка, насочена срещу тях.


Двете страни от много години са подложени на критика за провежданите от тях съдебни реформи. При това коренното отличие на новия бюджет от днешната ситуация е, че за налагането на наказателни санкции ще е достатъчно само решение на Еврокомисията. А това означава, че борбата ще се разгърне още сега, по време на обсъжданията на проекта за 2021-2027 г.

 

„Тук ще бъде много трудно да се постигне единство. На нас ни е гарантирано ветото на страните, които могат да бъдат лишени от плащанията“, прогнозира Гунтрам Волф. Гюнтер Йотингер, обаче, не смята да отстъпва. Ние трябва да сме убедени, че, отпускайки пари за изследвания, инфраструктура, социални проекти, ще можем да гарантираме, че в случай на възникване на разногласия „независими съдии е оценяват или взимат решение за връщането на парите“. А ако такива съдии няма? Отговорът на този въпрос ще бъде даден от консултациите в близкия месец в Брюксел, които обещават да бъдат много оживени.

 

Бернд Ригерт, „Дойче Веле“, превод БГНЕССпиране на еврофондовете за страни със слабо правосъдие предложи Еврокомисията

 

Европейската комисия предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложените нови инструменти ще позволят на съюза да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага от комисията и ще се приема от съвета чрез гласуване с обратно квалифицирано мнозинство."


С този елемент от представените днес първи идеи на Европейската комисия за новия дългосрочен бюджет за периода 2021-2027 г. вече официално е предложен за дебат и одобрение или отхвърляне механизъм за поставяне спазване върховенството на закона като принцип за защита на средствата на европейските данъкоплатци.

 

Фактът, че за одобряване на своеобразните санкции срещу държави нарушители ще е нужно квалифицирано мнозинство, означава, че ако техен обект са критикувани страни като Унгария, Полша или България, техните правителства няма да могат да блокират вота, дори ако съберат подкрепата на няколко съмишленика.

 

Защо се прави това предложениеКато цяло комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1.135 трилиона евро поети задължения (по цени от 2018 г.) за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1.11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27 (без Великобритания - бел. ред.). За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще трябва да бъдат увеличени.


"ЕС е общност, основана на върховенството на закона. На независимите съдилища на национално и на съюзно ниво е поверено да следят за спазване на съвместно договорените правила и регулации, както и как се прилагат те от всички страни членки", се казва в обяснението за предложената днес мярка. "И в момента от страните членки се изисква да покажат, че правилата и процедурите им за финансово управление на парите от ЕС са стабилни и достатъчно финансирани, за да бъдат защитени те от злоупотреби или измами. Но няма механизъм за защита на парите на европейските данокъплатци в случаи на дефицит на върховенство на закона в определена страна член. Само независимо правораздаване, спазващо върховенството на закона и сигурност на правната среда във всички страни членки, може в крайна сметка да гарантира, че парите от бюджета на ЕС ще бъдат достатъчно защитени." 

 

Каква конкретно е идеята на комисията


В съобщението се обяснява, че предложените нови правила и регулации имат за цел защита на бюджета не само от установени слабости на върховенството на закона, но и от заплаха за появата на такива. Те ще бъдат задействани в случаите, когато има заплаха за:

 

- правилно функциониране на органите, прилагащи бюджета на ЕС


- правилно функциониране на разследването и публичното преследване на измами или корупция, свързани с бюджета


- ефективна оценка на правораздаването от независими съдилища


- предотвратяване и санкциониране на измами, корупция или други нарушения на законите на ЕС, свързани с бюджета


- ефективно и навременно сътрудничество със Службата за измами с еврофондове (OLAF) и със Службата на европейския прокурор. 

 

Кои фондове ще бъдат засегнати


- всички фондове на Европейския съюз, които са обект на съвместно управление


- фондове с пряко или косвено управление, където финансов бенефициент е правителствен орган (национално правителство, регионална или местна власт, обществена институция или частна организация, на която е възложено изпълнението на обществени услуги).


Предложеният механизъм няма да засяга индивидуални бенефициенти на бюджета на ЕС, тъй като те не могат да бъдат държани отговорни за общи недостатъци в системата за върховенство на закона. За страните членки ще продължи да действа задължението за прилагат засегнатите програми и да правят вноски за студентите от "Еразъм", изследователи, гражданското общество или всички останали крайни получатели или бенефициенти.

 

Как ще действа механизмът?


1. Европейската комисия установява, че има условия да бъде задействан механизмът.


2. Европейската комисия уведомява засегнатата държава член.


3. Страната член на ЕС разполага с определено време да изпрати отговора си, но този срок няма да е по-дълъг от един месец.


4. Европейската комисия приема след това решение за налагане на защитни мерки.


5. Съветът на ЕС (държавните и правителствени ръководители) трябва да одобри решението чрез обратно квалифицирано мнозинство. (Това е механизъм, при който предложението на еврокомисията се смята за одобрено, освен ако квалифицирано мнозинство от страните членки не го отхвърли).


6. Наложената мярка остава да действа, докато не бъдат отстранени установените недостатъци за спазване върховенството на закона.


Правната основа за предложението е член 322 от Договора за функциониране на Европейския съюз, чрез който са определени правилата за финансово управление. Това означава, че предложението е прието съвместно от Европейския парламент и Съвета на ЕС, като съветът взима решението с квалифицирано мнозинство.

 

 

Източник: "Дневник"

 

  

 

 

 

Още от категорията

3 коментар/a

като в онзи виц на 03.05.2018 в 09:19
Новият бюджет на ЕС: пари само за тези, които спазват правилата. А за бедните? Бедните да го духат!
Наблюдател на 03.05.2018 в 11:48
Така се изграждат империи. Най-напред "равноправен" съюз, след това събиране на данъци от членовете и накрая пълен контрол, като се отпускат средства само на послушните.
анонимен на 04.05.2018 в 09:00
тези двамата винаги много зачервени сигурно от топлината в брюксел а ----------

Напиши коментар