В неделя и в понеделник много информационни сайтове в интернет публикуваха информация най-общо под заглавието „Губим здравни права заради грешки в платежните нареждания”. Почти навсякъде текстът беше идентичен, защото се основаваше на съобщение от НАП. За какво иде реч? Според НАП човек заради грешки в платежните нареждания може да загуби здравноосигурителните си права. Превеждането на грешна сума за здравни осигуровки или пропуск да се впише име или ЕГН на задължения гражданин в платежното нареждане могат да доведат до неточно плащане и здравните права да не бъдат възстановени.
НАП играе за банките

Както знаем, съгласно последните промени в законодателството, които са в сила от началото на 2010 г., вноските на самоосигуряващите се лица вече се правят по ЕГН, а не по БУЛСТАТ, както беше до края на 2009 г. Променени са и кодовете за вида на плащането, които самоосигуряващите се използват за здравно осигуряване и за социални осигуровки.

По-нататък се дават препоръки как да бъдат избегнати евентуални грешки в платежните нареждания. Гражданинът трябва да е проверил точния размер на вноските и на лихвите, които дължи, за да не се окаже, че ще внесе недостатъчно пари. Освен това НАП в скоро време щяла да качи на сайта си електронен здравен калкулатор, който автоматично изчислява неплатените здравни осигуровки заедно с лихвите. Пак на сайта имало и телефони за информация, както и примерни платежни нареждания за плащане на различните видове осигурителни вноски, банковите сметки и кодовете за плащане и т.н. Всичко това е демонстрация на желанието на НАП да бъде в услуга на българските граждани.

Има обаче едно голямо НО.

Според НАП е препоръчително, когато български гражданин не е внасял здравните си осигуровки за продължителен период, да преведе парите с отделно платежно нареждане за всеки месец. Така щяло да се гарантира коректното плащане и бързото възстановяване на загубените здравноосигурителни права.

Какво означава това?

Да приемем, че нашият герой от един предишен разказ за НАП Петър не си е плащал през последните 3 години здравноосигурителните вноски. Трайно безработен е (така примерът ще е по-лесен за изчисление). За периода 2007–2009 г., т.е. за 36 месеца той дължи (според сайта на НАП) осигурителна вноска /главница/ – 280 лв. и лихва 52,72 лв., или общо 332,72 лв.

Дотук добре, но ако Петър реши да изпълни препоръката на НАП (пак на сайта), виждайки примерните попълнени платежни нареждания, ще трябва да попълни 36 платежни нареждания за съответните здравноосигурителни вноски за последните три години по месеци, НО също така и още 36 платежни нареждания за лихвата, която дължи за всеки един месец поотделно. Получават се общо 72 платежни нареждания, които Петър чинно трябва да попълни (вкъщи за по-удобно) и да внесе в банката заедно с 332,72 лв., които дължи.

Любезната банкова служителка обаче ще го погледне и ще му съобщи тихичко, за да не го стресне, че той дължи още... 252 (двеста петдесет и два!) лв. Не, няма никаква шега! За всяко едно платежно нареждане, било то дори на стойност 1,27 лв. (виж примерното нареждане, показано от НАП), Петър дължи на БАНКАТА такса от 3,50 лв.! Умножете по 72 платежни нареждания... Ето защо любезната банкова служителка иска от Петър тези 252 лв.

БАНКАТА в случая е СИБанк.

За внасяне на суми в брой от физически лица по сметки на ТД на НАП (осигурителни вноски и данъчни задължения) във всички поделения на Банката с изключение на помещаващите се в офиси на ТД на НАП за всяка вносна бележка се събира такса в размер на:

1) за суми до 1000 лв.: 3,50 лв.,

2) за суми над 1000 лв.: 3,50 лв. + 1% за горницата над 1000 лв. (http://www.cibank.bg/bg/leftmenu/sl/16).

Таксите в другите банки не са много по-различни.

НАП препоръчва всичко това, за „да се гарантира коректното плащане и бързото възстановяване на загубените здравноосигурителни права”. Така, бъркайки индиректно в джоба на българските граждани под претекст, че им помага с улеснителни указания, НАП всъщност пълни джоба на банките.

Това едва ли е изненадващо. Но съм изненадана, че във всички медии абсолютно безкритично беше публикуван почти сходен текст без ред коментар!

Още от категорията

Епохата на Путин

Епохата на Путин

Путин никога не се стреми да притисне противника в ъгъла, той винаги...

2 коментар/a

ГЛАДИАТОР на 24.03.2010 в 02:23
"Това едва ли е изненадващо. Но съм изненадана, че във всички медии абсолютно безкритично беше публикуван почти сходен текст без ред коментар!" ..................................... Ще върна авторката малко в Римско време-въстанието на СПАРТАК. Както знаем той заедно с трима негови съмишленици вдига РОБИТЕ срещу тиранията успял да ги мобилизира и формира почти 100 -хилядна гладиаторска армия. Умен, силен, културен, знаещ няколко езика,познаващ добре военното изкуство Спартак постига победа след победа. Цели три години държи РЕМ в напрежение. Накрая обаче ИМПЕРИЯТА която е в силата си освен легионите на Марк Лициний Крас, праща допълнително още две армии - връщащите се легиони на Помпей от Испания и тези на с Лукул от Азия.Поставен между три 100-хилядни армии Спартак няма шанс и губи битката.Какво искам да кажа на госпожицата. ................................. 1.В РБългария след 20 години преход най после е формирана нова тоталитарна политическа система под маската на уж "демократични" промени с новоформираната ОЛИГАРХИЧЕСКА каста; 2.Тя е видима, знае се от познаващи "КАЗУСА" но все още няма широк обществен оттенък; 3.СМИ вече са почти на 100% подчинени да и служат с малки изключения.Едно по едно всички ще бъдат принудени да и служат и обслужват нейният интерес; 4.Будното гражданско съзнание почва да гасне, потъпкано с използването на най различни приьоми, най ефективният от който е средствата на ИКОНОМИЧЕСКАТА принуда; 5.Това се прави финно, коварно без да знае човек от къде му идва...?; 6.По този начин постепенно се овладяват и неутрализират всички "препяствия" смущаващи съня и спокойствието на ОЛИГАРХИЧЕСКАТА каста за да може ТЯ да живее богато, охолно и безпрепяствено; 7.ФОРУМИТЕ постепенно оредяват, като качествената ФОРУМНА мисъл не вижда смисъл от по нататъшно участие и постепенно се изтегля.Не се променя нищо в положителна посока; 8.Например тази вечер ел.сайт actualno.com изтрещя, явно притиснат от когото трябва и в 17.00ч., цъфна следният надпис: .................................. "Трябва да си регистриран потребител за да коментираш!" ................................... 9.Това стана след постиг/последен/: Анонимен 23.03.2010 16:59:38 общували с плевенчанина: линк: http://politics.actualno.com/news_290800.html 10.Темата бе критиките към съдебната система и заявките на форумците, че ВСС и цялата система е КОРУМПИРАНА; 11.Е, това госпожицата трябва да знае, че е дошло кафа на олигархическите слуги, които задействали системата на самозащита и щрак филтъра на секундата дори; 12.Така,ще стане с "glasove.com" и всички останали ел.издания, но на един по късен етап. ........................... СВОБОДНО СЛОВО НЯМА ДА ИМА! ........................... 13."Оруел 1984 година", е в своя апогей в малка олигархична България. 14.Иначе, по СМИ ще продължава темата за "демокрация", свобода, свободно движение на хора и пр., сладки неща, но ГЛАДНИТЕ това не ги интересува. Щото ТЕ знаят много добре, че всичко това е ДЕМАГОГИЯ. 15.А, ГЛАДНИТЕ са вече милиони, но няма КОЙ да вярва. Е, как да вярват самозабравилите се, направили си заплатите като СЪДЕБНАТА СИСТЕМА хилядарки и в същото време минималната в държавата 240 и средна 300-500лв. Нали има кой да плаща? Как се живее с тези заплати МАСОВО наложени в държавата?Кой го интересува това? 16.МОНОПОЛИТЕ и БАНКИТЕ ще смучат последните живинки на народа, докато може да издържи.Това как ще издържи, монополите не ги интересува; 17.Така,че примерът с "ПЕТЪР" и "Петровци" може да се каже, да им е здрав гърбът и плащат, ако могат.Ако не могат да мрат.Това е положението.До там са докарани нещата. 007!. София,23.03.2010г.
И последно най главното: на 24.03.2010 в 02:36
Този постинг 1:1 го направих в знак на уважение към екипа "glasove.com" бил толкова време и взел активно участие като гражданска позиция и предизвикателното слово в добрият смисъл на думата на госпожицата, че видиш ли щото тук става въпрос за cibank.Тя и другите - без значение.Те играят ЗАЕДНО имащи корпоративно споразумение, а банката на ЦВЕТЕЛИНА естествено, нейният съпруг е министър-председател. Той е един от ОЛИГАРСИТЕ и не само той. Тук няма цвят-син, червен, десен, ляв и пр., диридамби. Стара максима:"парите не миришат",казал го е на времето още Император Веспасиан валидна и до днес!. 007!.

Напиши коментар