Национално представително изследване за отношението към правораздавателната система. Реализирано е от агенция "Медиана" в периода от 12 до 18 юли 2017 година с 1002 човека в 125 точки (гнезда) в страната.

Кольо Колев, агенция "Медиана"

 

 

Основни изводи

 

Обществото, като цяло, е дълбоко не наясно какво в крайна сметка, представлява „Съдебна реформа“ - в какво се състои, какво се предлага. (86 % (!) не знаят.)  

 

На практика, призивите за „съдебна реформа“, „истинска съдебна реформа“ и дебатите за това кой е виновен са довели единствено до задълбочаване на недоверието в правосъдната система и усещането, че „всинца са маскари“. (Което може да се разглежда и като положителен резултат, доколкото ще принуди магистратите да търсят механизми и ще предприемат действия, за да изчистят „лицето“ си.)

 

В битката за правосъдна реформа няма „добри“ в очите на обществото! Има само „лоши“ и още „по-лоши“.  „Реформаторите“ са „лоши“, защото зад действията им се привижда преследване на лични политически, властови и други цели (48 %). Останалите са „лоши“, просто защото служат на система, която работи лошо! 

 

Опитът да се представи битката за правосъдна реформа като битка на „съд“ срещу „прокуратура“ завършва печално и за двете страни. Най-потърпевш от предлагането на тази схема е съдът. Оценките за неговата работа са по-ниски дори от тези  на прокуратурата (които също са ниски). 

 

Въпреки подчертания негативизъм, правосъдната система все още не е тотално неглижирана. Според една четвърт (25%) от хората правосъдната реформа вече се прави, макар и частично; 20 % вярват, че прекият избор на ВСС може да подобри работата на правосъдната система; 10 % считат, че в последните 1-2 години работата на правосъдната система се е подобрила. (Съответно има условия да се върне доверието на обществото в системата като цяло!)

 

Като цяло, корените на основните проблеми в правосъдната система се виждат от обществото в три основни пункта:

    • Корупция;
    • Политическа и олигархични зависимости;
    • Безконтролност и безнаказаност на магистратите.

 

(Прави впечатление непосочването на такива характеристики като тъпота, безхаберие, некадърност, систематична негативна селекция. Очевидно се приема, че магистратите са умни! Съответно грешките и безобразията очевидно не могат да бъдат резултат от некадърност и безхаберие, а единствено в резултат от корупция и политически натиск.) 

 

Финансирането на партии и организации на магистрати от чужбина се приема крайно негативно (под 4 % приемат това). Финансирането от ЕС се приема малко по-добре, но също не се прима като цяло. (18 % приемат за нормално магистратските организации да могат да бъдат финансирани от ЕС.) 

 

 Като цяло, въвличането на обществото в публичен дебат за „съдебна реформа“ е твърде опасно. Общественото мнение е силно радикализирано, без идея за разделение на властите, за „силна ръка“ и за „народно правосъдие“ вън от правото! („Народен съд“, който да накаже „виновните“, които правото не може да накаже! Любопитно е, че за „виновни“ априори се приемат и всички магистрати, подобрили материалното си благосъстояние в последните 20 години). Така например, идеята съдът да бъде подчинен и зависим от изпълнителната власт се споделя от 65 % от запитаните („Министърът на правосъдието да може да наказва и уволнява съдиите които издават неправилни присъди“). Всеки шести (!!!) одобрява идеята съд и прокуратура да минат на пряко подчинение на Бойко Борисов, като едва половината са против тази идея. 

 

 Като цяло, рецептата на  масовите обществени нагласи за  „съдебната реформа“ са:

- оставка на всички;

- съд (извънреден специален, народен) за всички;

- откриване на чисти, светли, некорумпирани и независими магистрати (които да заменят всички);

- контрол и санкции върху магистратите (в т.ч. и от страна на изпълнителната власт);

 (Една трета от хората си признават, че не знаят какво трябва да се прави; 10 % смятят, че нищо радикално не трябва да се прави, а просто трябва стъпка по стъпка да се усъвършенства системата.)

 

 Основен извод

 

  • Юристите трябва да предложат на обществото (а не обратното!) ясна и разбираема идея за „правосъдна реформа“, в основата на която трябва да е изчистване на съда и прокуратурата от „черните овце“, вътрешен контрол  и намаляване на политическата и корпоративна зависимост. 

 

  • Въвличането на общественото мнение (общественото недоволство) като форма на натиск върху магистратите за реформиране на съдебната система е позитивно! 

 

  • Въвличането обаче на обществото в механизмите на съдебната реформа („Как да се направи!“) е път към ада!!!   В този случай, в битката за правосъдна реформа може да не остане камък върху камък от правото!

 

Защото първите жертви на обществено приветстваната „правосъдна реформа“ ще бъдат самите магистрати, правото и обществото като цяло!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

От какви промени, според вас, се нуждае правораздавателната система в България? 

 (Въпросът е „отворен” – т.е. интервюираните имат възможност свободно да споделят мнението си.)

 

Ранжирани според тежестта, отговорите, като цяло, са:

 

1. Бърз, справедлив и безпристрастен процес (правосъдие);

2. Борба с корупцията и политическата зависимост;

3. Контрол, прозрачност и санкции в системата;

4. Промени в законите и конституцията;

5. Нови хора, смяна на ръководните кадри;

 

Една трета от хората си признават, че не знаят какво трябва да се прави; 

10 % смятят, че нищо радикално не трябва да се прави, а просто трябва стъпка по стъпка да се усъвършенства системата.

 

 

Цитати:

"Такива (промени), които да доведат до: 1) Справедливост; 2) Бързина на съдебния процес; 3) Абсолютна независимост от силните на деня; 4) Ефикасна система на контрол; 5) Неизменност на наказанията. (мъж, 54 год., средно образование)

***

"Да бъде създаден нов орган с правомощия за контрол върху цялата система … Там да работят компетентни хора, политически необвързани и морални (поне малко)." (жена, 47 год., средно образование)

***

"Да има наказания за забавени дела и решения. Всяка година да бъдат разследвани доходите на магистратите и семействата им. Да има комисия, която да разглежда делата с доказано грешно решение с последващи санкции." (мъж, 62 год., полувисше образование)

***

"В момента съдебната система е под политически натиск и е абсолютно зависима. За реформа с днешна дата е нагло и цинично да се говори. Промяната ще се осъществи само с нови хора … " (мъж, 71 год., средно образование)

***

"Да се гарантира независимостта на съда от политически, олигархични, икономически и мафиотски влияния. Да се търси отчет и пълна дисциплинарна отговорност от онези магистрати, които уронват авторитета на цялата система." (мъж, 66 год., висше образование)

***

"Трябва да се вкарат в затвора корумпираните комунисти." (мъж, 39 год., средно образование)

***

"Всички трябва да бъдат в затвора - това политици, магистрати и т.н. Както са крали и сега крадат от нас." (мъж, 58 год., средно образование)

***

"Трябва да има специален съд - всички, които са крали в затвора. Конфискация на имуществото им. Не трябва да заемат държавни постове." (жена, 37 год., висше образование)

***

"Да се разследват забогателите магистрати и да се отнеме незаконно придобитото имущество. Да се преразгледат законите и се "ликвидират" вратичките, водещи до корупция." (мъж, 37 год., висше образование)

***

"Забогателите прокурори и съдии да ги осъдят и отидат в затвор. " (жена, 19 год., средно образование)

***

"Да служат на хората, а не на мафията." (жена, 62 год., средно образование)

 

"Всички от ВСС да се сменят. Да се предложат само необременени млади съдии … " (мъж, 18 год., основно образование)

***

"Румънски модел - сваляне имунитета на магистратите и пълно разследване. Корумпираните - в затвора за много години." (мъж, 48 год., висше образование)

***

"Съдии и прокурори да се избират пряко от хората." (жена, 45 год., полувисше образование)

***

"В затвора да бъдат всички забогатели политици." (мъж, 41 год., средно образование)

***

"Всички богати съдии да бъдат осъдени." (мъж, 60 год., средно образование)

***

"Да се издигат много по-отговорни, съзнателни и компетентни юристи във висшите етажи на властта." (жена, 41 год., средно образование)

***

 

Цялото изследване можете да видите на сайта на Медиана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Драмата на Европа*

Драмата на Европа*

Драмата на Европа е духовна драма, драмата на Европа е драма на духа....

6 коментар/a

борш на 25.07.2017 в 12:16
Въпроси към другарите от БСП: На какво се дължи метаморфозата в поведението на бившия общински съветник от БСП др. Данаил Кирилов ?
Югенд на 25.07.2017 в 16:10
Крайно манипулативно и много гнусно е всичко представено тук.
Васил Здравков на 25.07.2017 в 17:28
Някакъв индивид, който го е срам да си каже името и се явява срещу заплащане от цветанов под прякора Югенд се е изповръщал тук. Мутрите в България създадоха някакъв вид устойчива субкултура с преки заемки от мафиотските правила. От изследването става ясно, че около 20 % от населението е привързано към този модел. Това се потвърждава и от изборите, където около 25 % гласуват за мафиотския лейтенант борисов. Войнстващата селска простотия взема връх над интелигентните четящи българи.
Медиана: на 26.07.2017 в 09:03
5/6 от населението не искат Борисов да да командва съда и прокуратурата!
Дръндорков на 31.07.2017 в 16:15
Глупости...
язи на 02.08.2017 в 18:01
Той за чеп не става камо ли да командва съда и прокуратурата. Както се вижда в момента също я управлява и в българия няма справедлива съдебна система.

Напиши коментар