В началото на всяка година масово се разпространяват различни предричания, предсказания, хороскопи и др. под. за това каква година ни чака, какво ще се случи и т.н. Някои хора сляпо се доверяват на подобни писания, други се отнасят скептично, а трети с ирония. Към последните е бил и Петко Р. Славейков. В продължение на трийсетина години той издава календари, пише изключително атрактивни „прокобения“ (според речника на Найден Геров глаголът „прокобявам“ носи значенията „по-отрано казвам, каквото има да стане“, предсказвам, предричам, пророкувам), пародийно влиза в ролята на звездоброец.

 

„През тази година владеюща планета ще бъде онази, която може да земе властта в ръката си. И ще владее над онез, които не могат сами да се владеят. А под управлението на тая планета, що ся касае до нашия български свят, откъм берекет и откъм разни други събития, предвещава ся следующото:

Тая година има да ся запомни като злат век за едни, а железен за други. Нови банки има да ся отварят пак и таз година, които ще банкуват за изпразванието на чуждите кесии и ще векуват, додето дойде чумата на банките, която изтръшка лани доста банки в една съседна държава. Предвещават ся банкрутства, осиромашавания и върлувания на модите.

 

Откъм плодородието: жито ще има, колкото ся посее, ако ся прибере с време. Вино на места от водата по-много ще бъде, но на някои места водата ще бъде по кът от виното. Риба ще има, но ще бъде скъпа и не ще могат сиромасите да си купят, освен ако не си уловят.

На калугерите работата ще бъде наред. Те са блажени и тъй, дето нямат жени на главите си. А додето те ходят без жени като ангели, при всичко, че светът е пълен с дяволи, те ще могат да ся спасяват, както щът и когато щът.

 

За родолюбците, толкоз дето зяпахме по небето, звезди, предвещающи нещо за тяхното щастие, не съгле-дахме по нашенскийт небосклон и от това заключаваме, че между нас хора от тази пасмина не ще ся намират. Но пак за голям хатър на онези, които ги блазни, че са родолюбци, по чуждите звезди пресметвайки, можем да им прокобим не друго освен бол и бол поругания.

Учителите български ще се прославят пак с много сложни програми, а учениците има да си блъскат главите сами с негодни учебници.

Читателите ще бъдат кесат (малко). Книгопродавците ще бъдат по-много от книгокупците.

 

Звездите показват още, че в черковното ни управление стават работи, които, ако продължават да стават, ще докарат онова, щото народните владици да заприличат на онзи домовладика, който няма никакво значение в своя дом.

И таз година ще бъде всяко нещо за когото е: черният хайвер за владиците, хубавото масло за духовниците, охлювите и пържений боб за малките чорбаджии. Защото големите чорбаджии имат пая си и от агите, и от владиците, и от духовниците. За сиромасите си остава пак лукът, празът, чушките за в пости със сух хляб, а суров тиквеник за в благ ден.

 

Съгласие и любов ще ся появява у българите всякога, кога дойде за ядение и пиение, а кога дойде да ся вър-ши нещо общополезно, чакайте вражди и раздори.

Проповедите за мир, любов и съгласие ще бъдат в силите си, защото никой, що е седнал на другиго на гърбът, като ся усеща добре, не мисли да слязва и не обича да го безпокоят.

Народен началник ще усвоява добре занаятът да подлива вода под сеното и ще изгнои ребрата на много народни хора.

На много набожници дявоските ребра ще ся покажат, но напразно, не е настанал часът на въздаянието, много още има да горят свят лицемерите.

 

Кражбите и злоупотребленията ще да никнат като гъби на боклук.

Много големи лица ще ся занимават с малки работи и един първенец ще счита за голям подвиг и ще ся хвали с това, че опоскал жаба.

Големци има да решават, а подголемци да разрешават. По народните ни работи току-кажи, че нищо свясно няма да ся върши и на мързеливите и будалите сърцето ще е на място.

Комисиите ще са на мода, но ще работят или по инат, или по своя угода.

Изобилие от владетели ще имаме и недостатък от благодетели.

 

Търговията сочи да е хубава, ама за търговските народи. Колкото за нас добре би било да не ходим да си даваме на европейците колкото златце ни е останало, за да купуваме боклука им, който не става ни затова да си наторим нивята и лозята.

Колкото за политическите работи, прокобенията на таз година ще бъдат и те кът, защото за чуждата политика да разправяме не виждаме толкоз нужно, каква облага нам от чуждото добро или зло? Па не си е работа да чакаме все добро само отвън и кога не ни слети, да ся оплакваме от чуждите. Защото не могат други да бъдат добри за нас, ако ний не бъдем за себе си.

 

А нашата народна политика ний можем да я определим с две думи: „Каквато залюляла, такваз и закопала“. Освен туй хоризонтът на политиката е неизвестен и тесен, а най-главното е, че и хляб не дава, а па ний можем и без политика да бъдем, и пак добре. А ще бъдем ний добре и зле няма да бъдем, казвам ви аз, дядо ви звездобройко, и ви тряба да вярвате това, що ви казувам, защото аз и по звездите познавам, но повече и с ум го намервам, а туй, което с ум ся намерва, то не е лъжа. Звездите лъжат, но опитът не лъже и аз ви казвам, че ний ще бъдем добре.

 

И тъй работата ни е наред и не остава освен с пастирите си наедно да ся трудим за благосъстоянието си, за унапредвание на умственото развитие у нас и за всичко, що служи за подобрение на нашето състояние. Но преди всичко трябва да гледаме сами да бъдем достойни, за да бъдат достойни и духовните ни и светски управители, защото никога не могат да бъдат те това, каквото не сме ний сами. Шевалие казал и право изказал: „Лошите управители излязват от лошевите народи!“

 

Изобщо пак, на свършение да кажем, владеющата планета за през таз година прокоби и хубави работи, и нехубави, но ако дирите наздраво, от последните, т. е. от нехубавите, повечко. Таквоз е течението на работите и казано е отдавна, че :

Баба скача и назад, и напред, а работите вървят по своят ред.

Затуй всичко, що ся изисква от нас, е да ся опичаме умът и да ся не стряскаме от заешки тупурдии.

Таквоз е течението на работите и казано е отдавна, че „Ничто бо ново под луною,/ все бьiвает, что бьiвало“.“

Петко Р. Славейков

Из „Какво има да става таз година“, „Звездарски предвещания за 1874 г“, „Звездобройски прокобения за високосната 1884 г.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

5 коментар/a

ДЯСНОТО Е КРИПТОФАШИЗЪМ на 10.01.2015 в 07:06
При 70 години буржоазна диктатура - капитализъм, е било така, до 1944 година, и 2000 години ще е така след 1989 година ако има толкова капитализъм. Преди 1989 година никой не казваше за писаното по вестниците преди 1944 година - \"- И СЕГА Е ТАКА\", но след 1989 година всеки го установява и се чуди.
tgant на 12.01.2015 в 01:36
Всичко предсказано от П.Р.Славейков изглежда дословно вярно, а най-актуално може бе е: Но преди всичко трябва да гледаме сами да бъдем достойни, за да бъдат достойни и духовните ни и светски управители, защото никога не могат да бъдат те това, каквото не сме ний сами. Шевалие казал и право изказал: „Лошите управители излязват от лошевите народи!“
Някой си на 12.01.2015 в 07:18
Преобразуването на оригиналния правопис в съвременен явно не е било по силите на \"авторката\". После учениците, политиците и не знам си кой още не били достатъчно грамотни. Те пък списвачите ни едни такива много учени и високо книжовни...
кривата краставица на 29.12.2016 в 18:29
"Търговията сочи да е хубава, ама за търговските народи. Колкото за нас добре би било да не ходим да си даваме на европейците колкото златце ни е останало, ЗА ДА КУПУВАМЕ БОКЛУКА ИМ, който не става ни затова да си наторим нивята и лозята."
«На калугерите работата ще бъде наред.» на 30.12.2016 в 18:30
Ето, видите ли? И по онейзи времиня людете е трѣбало да бъдатъ толерантни кѫмто проявленията на Содомския гряхъ, ама то ся е стровало незабележимо, зеръ не е било нуждно да ся стига до «калугеръ-паради». А то сѐги що е? Камъ ги — де ги, все на гей-парадъ са ся запѫтили…

Напиши коментар