Истанбулската конвенция крие в себе си риск за психичното здраве на българските деца, опасна е за обществото и националната ни сигурност. Това смятат консерваторите от Младежкият консервативен клуб. В своя позиция те посочват, че много страни от ЕС не са ратифицирали конвенцията по тази причина, сред които Чехия, Хърватия, Унгария, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

 

Ето цялата позиция на консерваторите:

 

"Младежкият консервативен клуб, воден от рицарското и кавалерско отношение към жените, което винаги е изисквал на дело и от своите членове и от цялото общество, приветства по принцип предложението на Министерски съвет да бъде ратифицирана Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция.

 

Същевременно не можем да не изразим опасения относно отделни текстове на конвенцията. Такъв текст например представлява опитът за подмяна на биологичния термин за пол с политически такъв (чл. 3 б. „в“). Това може да създаде опасен прецедент, който да последват нормализиране на сексуалните девиации, подкопаване на основите на българското семейство(чл. 12, т. 1), излагане на риск психичното здраве на децата ни (чл. 14 т. 1) и др. Последиците от такова действие, маскирано като „толерантност“, са опасни за българското общество и националната ни сигурност.

 

Страните членки на ЕС, които, водени от сходни опасения, не са я ратифицирали към настоящия момент, са Чехия, Хърватия, Унгария, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания. С оглед на съществуващите конституционни и законови положения в своите законодателства, редица държави членки са заявили резерви съгл. чл. 78 от Конвенцията, като са декларирали частично приложение на някои от клаузите в конвенцията. Държави членки, заявили резерви, са Кипър, Чехия, Латвия, Франция, Финландия, Германия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Швеция.

 

Следва да се има предвид възможността, България да ратифицира конвенцията, ползвайки инструментите на международното право да декларира резерви и ограничено приложение по отношение на някои текстове в конвенцията.

 

Призоваваме управляващите да отговорят на легитимните притеснения на немалка част от българското общество и да защитят християнските европейски ценности и интереса на България, като ратифицират конвенцията с резерви по отношение на посочените от нас спорни текстове или намерят друг подходящ способ да гарантират, че полът ще продължи да бъде третиран от българското законодателство като факт от обективната действителност, а не като социален конструкт.

 

Източник: frognews.bg

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

2 коментар/a

В. Николова на 04.01.2018 в 22:37
" Истанбулската конвенция крие в себе си риск за психичното здраве на българските деца.." Това е истинската опасност , която не виждат някои по глупавички люде,
Helleborus на 06.01.2018 в 11:52
Идеология в училищата не бива да влиза. След като забраниха религията и вече часовете не започват с Отче наш и молитва, тъй като науката била светска, т.е., децата отивали за да учат математика и физика, защо сега отново се вкарва религия? Щом като науката е наука за цифрите и за обективната действителност и недоказани, според някой, възприятия за света, не са наука и не бива да се преподават на всички деца, защо сега отново недоказани, освен това и противни на обществото възприятия за света ще се преподават? След като веднъж държавата се е обявила за светска, т.е. нерелигиозна, тя няма право да налага религии върху съзнанието на децата. Религията се занимава с точно този поглед към света, битието, закони на живота, взаимоотношения между хората, които се засягат с тази конвенция, т.е., тук имаме нова религия. Не почиваща на никакви научни основи, а само на субективни гледни точки. Ако ще връщаме това в училище, тогава да напомня, че трябва да позволим да се преподават и останалите възгледи за живота! Или преподаваме само обективни факти или ако ще преподаваме и субективни възгледи, ще трябва да са всички, които семействата споделят.

Напиши коментар