Днес Ананиев отваря прозореца на Овертон, след което веднъж отворена вратата на застрахователната дейност в здравеопазването, във времето през нея ще изтекат колосално количество средства, така както това се случва в САЩ. „Модел А“ и „Модел Б“ е чист камуфлаж – и двата варианта следват една цел и тя е средствата за здравеопазване да попаднат в ръцете на частни застрахователи. По същество това е модел, който работи в много малко страни по света, например в САЩ и е толкова комерсиален и скъп, че разходите там стигнаха до около 9 000 $ на глава от населението за една година, което е над два пъти повече от страни като Германия, Франция, Австрия, Канада, Обединеното кралство, Швейцария и други. Ето защо съм скептичен към успеха на това начинание - от него ще спечелят само застрахователите, а това ме кара да мисля, че сме свидетели на корпоративно-политически лобизъм прикрит зад уж добри бюджетни намерения. А ползите от придърпването и управлението на финансов ресурс в размер на 8–10 млрд. лв. годишно въобще няма да коментирам, това може да съобрази и всеки случайно попитан на улицата." Това казва в интервю за "Гласове" д-р Илко Семерджиев.

 

 

- Министерството на здравеопазването представи два варианта за реформа в здравното осигуряване. Единият предвижда демонополизация на Здравната каса и конкуренция между нея и застрахователите. При вторият задължителната здравна застраховка от 8 процента ще отива в НЗОК, а пациентите ще имат и задължителна застраховка към застраховател. Какво мислите за тези предложения?

 

- Първоначално министър Ананиев обяви, че ще представи „нов модел на здравна система“ и очакванията бяха, че ще видим цялостна картина. „Здравна система - предизвикателства и насоки за развитие“ – така беше озаглавена неговата презентация в НДК.

 

Вместо това получихме оферта за смяна на модела на финансиране от здравноосигурителен към застрахователен.

 

Вариантността назована като „Модел А“ и „Модел Б“ е чист камуфлаж – и двата варианта са етапи, които следват една цел и тя е средствата за здравеопазване да попаднат в ръцете на частни застрахователи. По същество това е модел, който работи в много малко страни по света, например в САЩ и е толкова комерсиален и скъп, че разходите там стигнаха до около 9 000 $ на глава от населението за една година, което е над два пъти повече от страни като Германия, Франция, Австрия, Канада, Обединеното кралство, Швейцария и други.

 

Само за сравнение, по данни на Евростат общите разходи за здравеопазване в България за 2016 г. са 7.746 млрд. лв. (3.715 млрд. лв. от тях са частни разходи, а 4.031 млрд. лв. са публични), което означава, че общо разходите за здравеопазване на един човек за една година у нас са в размер на 656 $ или над 13 пъти по-малко отколкото в САЩ.

 

Ето защо съм скептичен да предрека успех на такова начинание поне за хората и за здравните специалисти –

 

от него ще спечелят само застрахователите, а това ме кара да мисля, че сме свидетели на корпоративно-политически лобизъм прикрит зад уж добри бюджетни намерения.

 

Колкото до анонса, че се мисли цялостно за здравната система мога да кажа, че за нея в презентацията на министър Ананиев не чух почти нищо. Говореше се единствено за пари, а трябва да се знае, че парите в здравната система са като бензина в резервоара на колата – те са важна, но много малка част от здравеопазването като цяло.

 

- Министър Ананиев заяви, че доплащането за здраве ще бъде значително по-малко от сегашното след като се увеличи здравната осигуровка, защото това ще удари сивия сектор в здравеопазването. Съгласни ли сте с тази прогноза?

 

- Това твърдение е наивно. Сивият и черният сектори са криминални и не се удрят като им даваме повече пари, а с повече законност и ефективни наказания за нарушителите.

 

Той самият се самоопроверга декларирайки, че с допълнително събраните около 850 млн. лв. ще се увеличават цените на клиничните пътеки, което означава, че дори допълнителни услуги няма да получим срещу парите, които ще дадем допълнително.

 

При застрахователните модели, които работят на принципа на калкулация и управление на риска, застрахователната премия се определя от здравния статус на застрахования и ако НЗОК бъде пререгистрирана като застрахователна компания, както декларира Ананиев, един ден тя ще предяви основателна претенция да прави самостоятелни актюерски разчети въз основа на които да определя застрахователните премии. Това ще направят и другите застрахователи и бъдете уверени, че ще го постигнат, защото това е легитимната същност на застраховането.

 

Днес Ананиев отваря пред българската общественост един прозорец на Овертон, след което веднъж отворена вратата на застрахователната дейност в здравеопазването, във времето през нея ще изтекат колосално количество средства, така както това се случва в САЩ. Там няколко президенти в течение на години се опитваха да трансформират модела в осигурителен, но без особен успех, а сегашният президент на политическа основа с един замах отмени постигнатото, колкото и малко да беше то.

 

Прогнозите обаче показват, че от 17% от БВП, колкото в САЩ се разходват днес за здравеопазване, през 2030 г. те ще нарастнат до 29%, с което ще бъде застрашена икономиката. Това ще се случи и в България, ако минем към застрахователен модел, защото той не чака политиците да му регламентират приходите, а ги изсмуква сам от застрахованите, след което прехвърля към здравната система една сравнително малка част от всички събрани средства.

 

- Колко в края на краищата са доплащанията в системата на здравеопазването, които се дават под масата? Министерството на здравеопазването дава противоречива информация.

 

- Евростат дава за 2016 г. числото 3.715 млрд. лв. като частни разходи за здравеопазване, а министър Ананиев обяви, че половината от тях т.е. около 1.857 млрд. лв. са нерегламентирани. Надеждата дори само те да бъдат покрити с 12 лв. задължителна застраховка, чрез която пак по негови твърдения се събират около 864 млн. лв. е твърде пресилена. Аз бях много учуден, че бяха обявени някакви други числа влезли в презентацията на Ананиев през някакво социологическо проучване, а именно, че частните плащания са по 650 лв. годишно на човек за болнична помощ, за извънболнична помощ по 120 лв., за лекарства по 180 лв. и за рехабилитация по 300 лв., което сумарно прави 1 250 лв. на човек годишно. Така за 7 млн. човека сумата става 8.750 млрд. лв. годишно, което казано от бюджетар ми се струва не просто непрофесионално, а силно манипулативно.

 

Фактите са други и отново ще цитирам Евростат за 2016 г. – голямата част от частните разходи са за лекарства в размер на 2.759 млрд. лв., за извънболнична помощ са 525 млн. лв., за болнична помощ са 328 млн. лв. и 103 млн. лв. са други.

 

От тази структура на непубличните разходи се вижда, че всички изходни данни на Ананиев са невярни, което прави и предложенията му неадекватни – това ме кара да мисля, че ни вкарват в дебат, зад който не се крият легитимни цели, а частни интереси.

 

- Въпреки широките обсъждания на реформата не стана много ясно какво ще получат българите срещу по-високите осигурителни вноски.

 

- Напротив, стана ясно, че няма да получим допълнително нищо. Стана ясно, че отново ще бъде разбито универсалното покритие и достъп до здравни услуги (санкционирано преди 2 години от Конституционния съд), което ще бъде силно отстъпление от постигнатото до момента, колкото и то да се критикува в публичното пространство.

 

Всъщност, ако се осъществи намерението срещу събрани 500 000 граждани да се преотстъпи и задължителната 8% вноска, ще получим до 14 броя застрахователни компании, които ще изискват от здравната система няколко пъти повече административна работа по договарянето и управлението на договорите, отчетите, контрола, съдебните дела, отказите за плащане и въобще бюрокрацията, и бумащината в лечебните заведения ще нарастне неимоверно. Да не говорим за увеличаването на административните разходи и печалбите на застрахователите.

 

- Вие сте един от основателите на НЗОК. Защо преди 20 години не въведохте частните здравни каси. Грешка ли беше от днешна гледна точка?

 

- Тук ще си позволя да ви опонирам – още през 1998 г. със Закона за здравното осигуряване в Глава III – „Доброволно здравно осигуряване“ рекламентирахме частните здравни каси и до 2012 г. бяха създадени 21 частни доброволни здравни фонда, но всички те работеха на осигурителен и солидарен принцип – така те бяха потенциални конкуренти на НЗОК и днес, набрали капацитет, можеха да бъдат използвани за целта да има избор не само на лечебно заведение, но и на осигурител. През 2012 г. ГЕРБ  отмени раздел 2, 3, 4 и 5 oт Глава III на ЗЗО, а в раздел 1 прехвърли към Кодекса за застраховането дейността на доброволното здравно осигуряване, с което го превърна в застраховане. Сега Ананиев се готви да прехвърли и НЗОК към Кодекса за застраховането, с което окончателно ще се отдалечим от осигуряването вкл. и от практиките възприети в Европейския съюз. Така, че не само не сме допуснали грешка преди 20 години, а сме заложили стратегически възможности, които днес се зачертават окончателно в полза на лобистки и задкулисни цели.

 

- А не беше ли голяма грешка превръщането на болниците в търговски дружества?

 

- Това е друга мантра, която се използва манипулативно, за да се прикрият истинските цели на т.н. „реформа“. Лечебните заведения имат правна регистрация като търговски дружества и така са част от стопанския оборот на държавата, но нямат класическия търговски статут защото като предмет са ограничени само в сферата на лечебната дейност. Медицинската дейност е регламентирана от други нормативни актове – Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Националния рамков договор, индивидуалните договори и много други

 

т.е. здравната икономика минава през правната рамка на търговските дружества, но медицинската дейност е изцяло нетърговски регулирана и то детайлно.

 

Алтернативата е статутът, който примерно има ВМА, но забележете, дълговете само на една болница, на ВМА, произтичащи от този неин статут, пред 2016 г. надминаха 220 млн. лв., а на останалите над 350 болници бяха в размер на 509 млн. лв. Във времето ВМА стовари дълга си на бюджета т.е. пак на нас – данъкоплатците докато другите болници си го изплащат сами.

 

Ако искате над 350 нови генератори на дълг в особено големи размери направете всички болници като ВМА.

 

Всъщност, регистрирането на лечебните заведения по ТЗ имаше за цел тяхната приватизация – през 2001 г., лично аз въведох в договорни отношения с НЗОК само 200 публични болници, а сега са над 350. Вместо част от тези болници (примерно 150) да се приватизират и съответно капитализират, със забраната за приватизация се създаде втора паралелна частна болнична мрежа и сега се чудим защо имаме най-много болници на глава от населението в Европа, както и защо парите не стигат за всички. Това обаче не е разговор пред широката публика, пред нея се поставят само популистки и демагогски тези, за да се прикриват истинските намерения на задкулисието в държавата.

 

- Възможен ли е сценарий при който случилото се с автомобилните застраховки на “Олимпик” да се повтори и със здравните?

 

-Със сигурност е възможен, защото застраховането е финансова услуга, която не е особено сложна за управление, докато в здравеопазването ситуацията е друга – имаме лечебно заведение, което оказва здравната услуга – трета страна извън застрахователя и застрахования, която трябва да бъде управлявана, контролирана, финансирана и това определено е извън възможностите на застрахователите. Здравеопазването е сложна дейност и който смята, че е въпрос единствено на повече пари се лъже дълбоко и му предстоят горчиви разочарования. И фалити. Злоупотребите тук не ги включвам даже.

 

- Министър Ананиев заяви, че се предвижда нов контролен орган, който ще събере финансовия и медицинския контрол.  Според него практиката показва, че ако няма интегриран контрол на системата, резултатите не са добри. Има ли нужда от това? Кое пречи на държавата и сега да упражнява ефективно функциите си?

 

- Това е самопризнание за негодност и е повод за оставки, а не за смяна на модели. Впрочем, Ананиев беше член на УС на НЗОК, когато през 2002 г. бяха закрити двата отдела за интегриран медицински и финансов контрол, бяха уволнени над 120 човека контрольори и сега е малко късно да реабилитира първоначалния дизайн на институцията. Сега е време да понесе отговорност за лошите си решения във времето, а не да ги замита под килима сакаш те и техните последствия не съществуват.

 

- Има съмнения, че от частните застрахователи ще се възползват големите партийни централи. Основателни ли са те и какъв е механизмът по който могат да се правят злоупотреби?

 

В днешната политическа действителност нямам съмнение, че прикрити партийни и синдикални застрахователи ще се ползват с политически протекции, след което някой ден ще осъмнем със задължителни застрахователни каси собственост на ГЕРБ, БСП и ДПС (само те могат да заведат 500 000 човека някъде почти под строй), при което на избори ще ходим с електронен здравен чип интегриран в личната карта, а обещанията за здравен бонус ще са част от непубличната предизборна кампания. И отказ няма да може да бъде правен безнаказано, след като те ще разполагат с цялата чувствителна до интимност здравна информация за всеки от нас дори и да няма бонус. А ползите от придърпването и управлението на финансов ресурс в размер на 8–10 млрд. лв. годишно въобще няма да коментирам, това може да съобрази и всеки случайно попитан на улицата.

 

 

-----------------

 

Д-р Илко Семерджиев е учредител на БЛС през 1989 г. и три мандата член на УС, два от които е зам.-председател. Бил е директор на столична поликлиника и столична болница, през 1999 г. създава НЗОК и e неин първи директор. Бил е заместник-министър на здравеопазването в три правителства и министър на здравеопазването в правителството на ОДС от 1999 до 2001 г. След политическия си мандат е учредител и в продължение на 10 години е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване "ДОМ-Здраве" АД. През 2017 г. става служебен заместник министър-председател по социалните въпроси и министър на здравеопазването. Учредител и почетен председател е на Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

43 коментар/a

долекар на 02.10.2018 в 17:08
Простите хора ще спасят света. Дерзай!
питащ на 02.10.2018 в 17:20
Себе си ли визираш? П.П. Вземи научи правописа, а?
мнение на 02.10.2018 в 17:35
Честно казано, не мога да разбера защо точно тук постоянно се появяват пространни мнения и становища на лицето Илко? /Или пък е разбираемо?/. В цивилизования свят здравеопазването е свещено право и основен социален приоритет на държавата, ние тук с бурното участие на тази персона го превърнахме в търговия /по Костово време, да уточня/. Болниците станаха търговски дружества, лекарите- еднолични търговци?! На какво, какво продаваме, здраве ли? Или собствените си съвести?
По- горе билото, майстори! на 02.10.2018 в 18:10
Използвам заглавието на Селинджър, просто защото ми се иска да разкажа нещо кратко. Преди няколко години в болничното отделение, където работя, дойде медицинска сестра, завърнала се след повече от 10- годишна работа в хосписи в Англия. С цялото си семейство, бяха решили да се приберат и устроят тук, смятайки, че нещата вече са наред...Само след ЕДНА година, тази жена, въпреки желанието за работа, полагания труд /никой не я чу да повиши тон на пациент/, дойде един ден и поиска препоръка за работа в Англия. Аргументацията бе:" Докторе, предпочитам да бърша з...ци в хоспис за 1700 паунда месечно, отколкото да получавам тук 500 лв. и да не мога да си покрия разходите". И замина обратно! Това е реалността!
читател на 02.10.2018 в 18:13
Илко Семерджиев положи основите на модерното здравеопазване в България. И то само за две години. В 2001 с идването на царя реформата бе спряна и настъпи хаос. Той е един от малкото български специалисти, които разбират тази проблематика и могат да ръководят сектора. Ако го бяха оставили на спокойствие пет години щеше да извърши чудеса. Не е малко и онова, което направи.
питащ на 02.10.2018 в 18:26
И то е?
До питащия вариклечко на 02.10.2018 в 21:31
Абе, мунчо, чети, не питай.
читател на 02.10.2018 в 21:32
Здравна каса, организация и прилична доболнична помощ - общопрактикуващи лекари и т.н. През юли 2001г. трябваше да започне реформата в болничната помощ, но царя дойде и всичко отиде в канала - касата от обществен орган стана придатък на мин на финансите, а Дянков и Борисов съвсем безццеремонно я обраха преди 8 години. Всъщност, ако има някакво здравеопазване все още се дължи на положените основи от Илко Семерджиев и правителството на Костов преди 20 години.
от мунчо на 02.10.2018 в 21:45
Да не би да смяташ, че с лични обиди укрепваш и защитаваш позиции? Когато няма аргументи, има епитети и нападки- аксиома! Или абстракция...Малко отклонение, има един великолепен филм на Людмил Кирков, нарича се "Илюзия"! Там много ясно е разказана и показана абстракцията!
Дядо Кольо на 02.10.2018 в 22:43
Фарисеите превърнахте здравните заведения в търговски дружества, моето здраве стана стока, докторите - търговци, някои от тях - търгаши. Сега се чудите как да опрадавате и оправяте батака с нови щуротии. Не вярвам Христос да слезе и да изгони и търговците и фарисеите. Няма страх от Бога, няма срам от хората. Няма надежда.
Върнете системата "Семашко" на 03.10.2018 в 00:46
Да хване човек сегашния здравен министър Ананиев - откровен агент на финансовата олигархия, - че да удари бившия здравен министър д-р Семерджиев - падналият до нивото на лекарят търговец. А по-старите си спомняме с добро системата "Семашко". Нямаше нито здравни осигуровки, нито грижа за здравно осигуряване, нито лични лекари-чиновници, нито доброзорни застраховки, нито платени медицински прегледи - сега младите дебили си мислят, че щом е частна болница, значи лекуват добре... Тъжна картинка е сега. Жална им майка на децата и внуците на България. Бяхме 9 милиона здрави българи, сега сме 5 милиона болни българи и още 1,5 милиона болни цигани и турчеещи се българи. Всичката приказка на министър Ананиев е да се облагодетелстват застрахователите и частните болници. Представете си само какъв огромен финансов и човешки ресурс се хаби без реална полза за здравето на всеки един от нас, като се събират пари за здравни осигуровки - едни платили, други на аванта, - като се плащат грешни пари за управление на събраните здравни осигуровки, като се храни корупцията на частните болници да лекуват само по скъпите здравни пътеки, като се захранват застрахователи, дистрибутори на лекарства и всякаква друга спекулативна маса от ПАРАЗИТИ върху труда на здравните работници и върху средствата на всеки един български гражданин. Този паразитен капиталистически механизъм на здравна/ здравни каси и застрахователи го нямаше и народът беше много по-здрав. Днес самото лекарско съсловие беше разделено от такива търговци-лекари като д-р Семерджиев - богати и бедни лекари. Най-напред незаслужено изсипаха куп пари за лекарите от поликлиниките - тези без клинична практика, научиха ги да работят с паразитната здравна каса и им направиха заплатите 5-6 пъти по-високи от заплатите на лекарите специалисти от болниците. След това съсипаха държавните и общинските болници, окрадоха ги и създадоха частните болници за скъпите пътеки, без спешна помощ, дори без морги!!! Колко от българите знаят, че когато пациент в частна болница без морга умре, то трупът му се разнася по държавни морги или директно се предава на съдружно погребално бюро, за което роднините дори не подозират?.. Майка им жална на децата и внуците на капиталистическа България. ТЕ ПОГЕБаха БЪЛГАРИЯ. И не само те. По време на лошия социализъм на сели имаше болница. Имаше лекар Лекар. Лекарят имаше ПРАВО на частна практика извън работно време. Без да плаща данък печалба. Нямаше ДДФЛ.НЯМАШЕ И ДДС. Нямаше годишни данъчни декларации. Нямаше данъчен и финансов тероризъм. Баба ме водеше при селския Лекар през една къща и му плащаше за прегледа с 1 (ЕДИН) лев на НРБ или с яйца. Това беше мярката. Селският Лекар беше и болничен и личен и нямаше тарикати като лицата Семерджиев и Ананиев. Имаше НАРОДНА Република България. А системата на здравеопазване беше копирана от СССР - системата "Семашко".
към Дядо Кольо на 03.10.2018 в 01:26
Здравето е безценно! Според различни изследвания, включително и на СЗО, здравето на една нация и на всеки от нас зависи от медицинските грижи само в около 10 до 15%. Всичко останало или 85% са в зависимост от условия и начин на живот, социални взаимоотношения, битова среда, култура на хранене, движение, чист въздух, генетична предиспозиция. Така че, всеки има лична отговорност към собственото си здраве... с изборите, които прави в своя живот. Не здравето е стока, а трудът на медицинските специалисти, мед. технологии и методики, мед. изделия, апаратура и мед. инструментариум, лекарствата, апаратурата, мед. софтуерът, сградния фонд, мед. консуматив и т.н. са и струват пари. Където и да отидете по света с добра работеща здравна система, разбирате, че става въпрос за много по-високи цени в здравеопазването от тези у нас. А здравната система, първоначално разработена и въведена от Илко Семерджиев и екип у нас е тази, измислена от Ото фон Бисмарк преди около 150 г. на солидарен и разходопокривен принцип. Финансирана от здравни осигуровки в един или повече независими здравни фонда. С малки модификации нищо по-добро в света не е измислено. Това, че след това всяко управление опорочаваше и не допусна да се развие, доведе до тези резултати сега. И Касата беше лишена от своята независимост и се одържави, връщайки се към държавно-централизирано управление и спускане на остойностяването отгоре-надолу и лимити на мед. дейности. Това доведе до усвояване на клинични пътеки на всяка цена, свръххоспитализации, ниски заплати, ниска мотивация на работещите в здравната система, задлъжнялост в държавни и общински болници заради измислени лимити, рекет и корупция. Приватизацията на държавните болници и прехвърляне на собствеността им към работещите доктори в тях се забрани. И вместо това се създаде паралелна верига от частни болници, които изсмукват публичния здравен фонд. А медиците са принудени да работят на повече от едно работно място, за да компенсират ниските си заплати. Конкуренцията на пазара за качествена медицина на обществения фонд НЗОК с други частни 21 здравни осигурителни дружества се стопира и се трансформираха в застрахователи. Е, как парите да следват пациента, като властимащите нямаха воля поради некомпетентност или поради политическо-лобистки интереси стопираха всички заложени стъпки в проекта?! Затова сега медицината у нас следва пазара, а не пациента. А държавата абдикира от социалните си задължения. И вместо управляващите в отделните правителства да се поучат от грешките си в управлението на здравната система, те отново се опитват да спират и/или неглижират всякакви опити за полезни реформи напр. да въведат персоналните здравни карти за вътрешен контрол от страна на пациента, електронната информационната здравна система за анализ на връзката между финансиране и качество на медицинските резултати. И продължават да комерсиализират здравеопазването. И бягат от държавническите си отговорности.
като не може да е риба, още ли ще е рак на 03.10.2018 в 10:11
Медицината всякога (дори и извън модерната епоха) всякога е била един особен вид търговия - да си спомним казаното от Платон, когато се скитал по широкия свят извън Атина, прокуден от съгражданите си - "В град, в който адвокатите и лекарите са над допустимата бройка, просто не влизам и го отминавам, ако ще и да пренощувам на пътя". Но днес търгашеската вирулентност опорочи даже и хуманния характер на медицината, защото в миналото поне е имало някакви задръжки от страх Божий, а днес ги няма. Всъщност развива ли се медицината изобщо, ако не е възможно да я поставим изначално под похлупака на хуманността? Хората бяха принудени да си мислят, че технологизацията на медицинското обслужване го прави само по себе си ценно, за да си позволи да се продава скъпо. А се оказа, че мошениците се настаниха зад високотехнологичните пултове, именно и само за да печелят от безизходицата и доверието на пациентите, помагайки така на хората по-ефективно и рафинирано да умират, вместо да запазят и проповядват духовните и нравствени принципи на взаимопомощтта и самопомощта, без които и най-съвършените технологии са чисто и просто една апаратна натруфеност.
до рибата - рак на 03.10.2018 в 10:52
Здравеопазването е услуга като всички други (нима хляба е нехуманен?!?). Професията лекар е начин за препитание при това високо специализиран и си има цена. Ако не искате да я платите си самопомагайте и взаимопомагайте с врачки и баячки, които впрочем взимат по-скъпо. Преглед по НЗОК е 20 лв., а при врачка - 100. Частен преглед е между 30 и 50 лв. в зависимост от квалификацията на лекаря. Изборът е ваш. И спрете с клетвите, те не са професия и не се ядат. Ако не си уважавате лекарите, които ви работим за почти без пари ще емигрираме. В ЕС ми предлагат 10 000 Евро на месец, а тук вземам около 12 000 лв. годишно - имам две специалности и работя в Университетска болница. Накрая ще стигнете до там да мрете безплатно. А д-р Семерджиев е такава висока класа, че дори не можете да разберете, какво ви казва и, че отново ви защитава, но... sancta simplicitas!
Вече изтрит на 03.10.2018 в 11:06
На зъболекаря-импресионист илко сме благодарни за клиничната пътека "Ухапан от алигатор".

Напиши коментар