Заявяваме, че е недопустимо грижата за децата да бъде изземвана от нови идеологии, които обезличностяват човека и рушат семейството. Те издигат греха в идеал, а добродетелта приемат за слабост: „Злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина“ (Ис. 5:20). Намесата на държавата под натиска на т. нар. „дистрибутори на социални услуги” от неправителствения сектор в отношенията родители-деца, стигматизирането на семейството и на родителите като „заплаха” и „опасност” за собствените им деца, превръщането на детето в субект на абсолютни права, насилственото покваряване на децата чрез прокарването от джендър идеологията, сексуално образование в детските градини и училищата и т.н. са само част от механизмите за налагането на практики, които подменят християнската истина (и изобщо всяка традиционна норма) за човека и семейството. В националното законодателство не бива да се допуска, предимно под външен натиск, регламентирането на социални практики, които позволяват насилственото откъсване на децата от техните родители. Родителите са тези, които създават децата, а не държавата и не бива заради отделни прецеденти на безотговорни хора да се търси оправдание за налагане на новата идеология. Държавното образование категорично не е място за индоктриниране и привнасяне на каквато и да било идеология, в това число и на джендърната.

 

 

Св. Синод, в пълен състав, разгледа писмо вх. №738/10.09.19 г. на проф. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоянидов и доц. д-р Свилен Тутеков от Център по Систематическо богословие при Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и реши да бъде сведено до знанието на широката общественост горното писмо, което се публикува на официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП без редакторска намеса.

 

 

До Негово Светейшество

Българския патриарх Неофит,

Председател на Св. Синод

на Българската православна църква

Българска патриаршия,

гр. София

 

Ваше Светейшество,

 

Обръщаме се към Вас по повод нарастващата тревога в българското общество, породена от опитите за налагане на социално законодателство и образователни практики, основани върху идеологии, застрашаващи самата същност и достойнството на човека като образ Божий. Започва се от „най-малките” – децата, а по такъв начин се рушат семейството и обществото.

 

През миналата 2018 г. излязохме със становище по широко разискваната Истанбулска конвенция и нейните скрити опасности за децата и семейството. Категорично заявихме, че тайната на пола не може да бъде свеждана до социален конструкт, че родителството, майчинството и бащинството не могат да бъдат определяни като „социални роли”.

 

Също така категорично заявихме, че понятия като „джендър” и съответната идеология не следва да бъдат превръщани в правна норма. За съжаление днес отново сме свидетели на опити за внедряването на стратегии в областта на семейното законодателство, социалните услуги и на образованието, които лесно могат да се превърнат в механизми на ново социално инженерство. Проектира се „нов” тип семейство и „нов” тип човек, като първата жертва са децата.

 

Убедени сме, че грижата за семейството и закрилата на децата е безусловно задължение на нашата държава и общество, чийто етос е формиран от Православната ни църква в духа на евангелските добродетели. Ето защо заявяваме, че е недопустимо тази грижа и закрила да бъде изземвана от нови идеологии, които обезличностяват човека и рушат семейството. Те издигат греха в идеал, а добродетелта приемат за слабост: „Злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина“ (Ис. 5:20).

 

Задължение на православните християни (Иак. 4:17) е твърдо и недвусмислено да се показва, че последиците от това ново социално инженерство са пагубни.

 

Намесата на държавата под натиска на т. нар. „дистрибутори на социални услуги” от неправителствения сектор в отношенията родители-деца, стигматизирането на семейството и на родителите като „заплаха” и „опасност” за собствените им деца, превръщането на детето в субект на абсолютни права, насилственото покваряване на децата чрез прокарването от джендър идеологията, сексуално образование в детските градини и училищата и т.н. са само част от механизмите за налагането на практики, които подменят християнската истина (и изобщо всяка традиционна норма) за човека и семейството.

 

В националното законодателство не бива да се допуска, предимно под външен натиск, регламентирането на социални практики, които позволяват насилственото откъсване на децата от техните родители. Родителите са тези, които създават децата, а не държавата и не бива заради отделни прецеденти на безотговорни хора да се търси оправдание за налагане на новата идеология. Държавното образование категорично не е място за индоктриниране и привнасяне на каквато и да било идеология, в това число и на джендърната.

 

Запазването на духовните, моралните и социалните устои на семейството и възпитанието на децата като пълноценни личности са били винаги основна пастирска грижа на Православната църква и на нейното богословие. Считаме, че тези теми трябва да бъдат постоянно във фокуса на богословския анализ. Гласът на православното богословие има място във всяка отговорна дискусия за смисъла и ценността на семейството, за тайната на пола, за родителството, майчинството и бащинството, за възпитанието на децата, т.е. за човека и обществото като цяло.

 

С оглед на това се обръщаме към Ваше Светейшество и към членовете на Св. Синод с предложение да се обърне внимание на започналите изменения в законодателната и нормативната уредба в страната.

 

Макар Църквата да е отделена административно от държавата, духовно тя е с преобладаващата част от народа на тази държава. В решителни моменти от нашата история тя винаги е вземала спасителна за него страна.

 

Убедени сме, че гласът на Църквата трябва да бъде чут в публичния дебат по всеки значим въпрос от дневния ред на обществото. Убедени сме, че той ще прозвучи още по-силно, когато става въпрос за съхраняването на семейството и за духовното здраве на онези „най-малките” – децата!

 

Просим благословение и оставаме Ваши в Христа,

гр. В. Търново

Рождество Богородично, 2019 г.

Проф. д-р Димитър Попмаринов

Доц. д-р Мариян Стоядинов

Доц. д-р Свилен Тутеков

 

Източник: bg-patriarshia.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

80 коментар/a

Helleborus на 14.09.2019 в 11:49
13.09.2019 в 20:24 Там е работата, че в момента ЛГБТИ не са със СЪЩИТЕ права, а с по-големи. Защото те се опитват да прокарат сектантските си схващания като наука, а това не е никаква наука, просто субективен поглед. Ако те имаха същита права като нас, християни или други общества, никой не би им позволил да запишат схващанията си в учебниците на всички деца или вътре в законите. Следователно би зависило от теб как да си възпиташ децата. Този баланс е нужен, никой няма право да налага философията си над живота над всички. И ако ако човечеството не постави действително плурализма и свободата на словото и вероизповеданието над всички, ако то търси универсална истина, винаги някой диктатор (подобно на „светата“ инквизиция), ще обсебва тази общопризната идеология и ще я превръща в менте и доктрина, която ще обслужва неговата неограничена власт. Балансът е нужен, заради фалшификациите и фалшификаторите на истината. Иначе за мен има едно Царство, но то може да бъде реализирано само чрез Сина, Възкръсналия, както и става помежду повярвалите. Не желая от Негово име да ме мачкат разни боклуци.
Всичко ставащо в света ,върви по сатанинският план на глобалистите на 15.09.2019 в 19:59
Западният католически и протестантски свят вече е оджендърен от господарите на новият световен ред,сега е ред на православния.Текът реки от пари за погубването на Православието,последна пречка за въцаряването на машияхат им - антихрист 666! Който чете ,нека разбира...всички християни ,които са на ясно със случващото се в света,знаят за какво става въпрос.
До "Всичко ставащо в света..." на 15.09.2019 в 20:47
Така е братко.Глобалистите (няколко свръх богати фамилии,които искат да купят света) не вярват в Христос. Мразят това име и последователите Му-християните.Те очакват да слезе от небето техният машиях (месия) бог,който според тяхната библия,щял да им даде" народите за владеене".Именно за тях се отнасят думите на Христос в Евангелието:"Аз дойдох в името на Моя Отец и не Ме приемате; но ако дойде друг в свое име,него ще приемете" виж Йоан 5:43,т.е.антихриста,когото ще провъзгласят за цар и бог.Накарали са Пентагона да разработи технологията "Син Лъч"- за да имитират холограмно слизането на Бог от небето за да заблудят хората,че Бог слиза от небето ,защото антихриста е човек и няма как да направи това чудо.В нашата Библия пише,че антихриста ще прави много лъже-чудеса за да заблуди хората-даже и огън ще сваля от небето.Първо ще го поставят за председател на тайното им за сега правителство,а на по-късен етап,след като направи "чудесата" ще го провъзгласят и за цар.Да.На запад повечето църкви са превърнати в увеселителни заведения и вертепи.Лично видях.За морал да не говорим.За сега единствено в православният свят все още има вяра в Христос.Затова скърцат със зъби срещу Православието.В този смисъл си прав ,че то се явява сериозна пречка за изпълнението на пъклените им планове.Напиши в нета "Син лъч" и "антихрист" за да се убедиш.
Българина на 16.09.2019 в 14:47
Всички проблеми в България идват само от НПО сектора и етническите парти. Когато ги изкореним ще се решат всички останали проблеми. Няма нито едно нпо финансирано от чужбина, а те са стотици, което да не работи срещу бг етноса и държавността! За това са създадени и финансирани, да разграждат и подменят всяка обшествена структура
Нито на 17.09.2019 в 07:33
ще има Антихрист, нито семейството ще се разруши при новото диамантено християнство и общество. Диамантената цивилизация и религия е семейна цивилизация и религия. Семейството е от мъж и жена, а не от мъж и мъж и жена и жена. Хомосексуални семейства не трябва да има. А децата живеят при баща си и майка си и се къпят в любовта на майка си и баща си. Когато порастнат децата и се оженят, родителите живеят с внуци, правнуци и пра пра внуци, и ги обичат повече и от децата си, и внуците са радостта на родителите - станали баби и дядовци. Така, че всеки който си мисли, че с обръщането на света на 180 градуса, ще има някакво различно от това семейство, което описвам - дълбоко се лъже. Просто, ако се мисли, че ще има промяна, то тази промяна е в повечето обич, която семейството от мъж и жена, ще дава на децата си. А промяната в самото семейство е, че вместо матриархат в семейството, както беше до преди 6 години, ще има патриархат, където мъжът ще ръководи отношенията в семейството и ще оценява жената като са двама, а жената ще работи в семейното огнище и ще се занимава с работа в това семейно огнище. Мъжът ще възпитава децата на отношения, а жената ще ги учи и възпитава на работа.

Напиши коментар