Джендърът иска да бъде новото Евангелие, той ни съобщава добрата вест, че половите и сексуални идентичности са само конструкции, които могат да бъдат деконструирани… Въпросът в дворовете на гимназиите вече е следният: “Тогава ти какъв си - би, хетеро, хомо?”. В книгата ми предавам думите на тийнейджъри, които изпитват истинско чувство за малоценност, защото се чувстват “безнадеждно” хетеросексуални… Папата има право да каже, че идоктринирането се прави прикрито, защото Джендърът винаги се промъква маскиран: в името на равенството, на зачитането на различията се извършва деконструкция на мъжкото и женското.

 

 

През 2016 г. папа Франциск изобличи присъствието на теорията за джендъра в учебниците, което предизвика “гнева” на френската министърка на образованието по онова време, Нажа Вало-Белкасем. Според философа Беренис Льове, автор на книгата “Теорията за джендъра или мечтаният свят на ангелите” (La théorie du genre ou le monde rêvé des anges, 2014 г.) тази идеология наистина присъства във френските училища. Интервюто с Беренис Льове, което публикуваме тук, е от 4 октомври 2016 година.

 

 

- На 2 октомври папата атакува “прикритото индоктриниране на теорията за джендъра”, която разпространяват учебниците. Теорията за джендъра (genre) съществува ли като идеология?

 

- Теорията за джендъра? Тя не съществува, ни проглушават ушите, като се започне с Нажа Вало-Белкасем. Единственият легитимен израз бил “джендър изследвания”, който имал предимството да зачита множеството трудове. Но за да има изследвания за джендъра, трябва тази малка дума “джендър” да бъде концептуализирана, теоретизирана. Когато говорим впрочем за теория за джендъра, ние не твърдим нищо друго. Джудит Бътлър сама определя себе си като теоретик на джендъра. Той е бил измислен, за да освободи сексуалната идентичност от биологичния пол (sexe). В началото е неутралността, така да се каже, и само социалната машина ви “приписва” идентичност - което откриваме в учебниците.

Трябва да се разбере, че думата “джендър” служи не просто за разграничаване на природната даденост от културните конструкции, но и за да ги разедини. В очите на проводниците на джендъра, Симон дьо Бовоар остана сякаш в отстъпление от собствената си интуиция. Когато казва: “Не се раждаш жена, ставаш такава”, Джендърът й възразява - тъй като не се раждаш жена, защо ставаш такава? При отсъствието на каквато и да е опора в природата, трябва да играем с всички полови (sexuées) и сексуални (sexuelles) идентичности. 

 

“Травеститът е нашата истина”, казва Джудит Бътлър. 

 

Тази малка дума “джендър” твърди освен това - и именно с това е инструмент за борба - че сексуалните различия са конструирани, но конструирани от хетеросексуални бели мъже, следователно в един изключително неравноправен порядък.

Това е посланието, отправено към младежта. “Биологичният пол ни идентифицира като мъжки или женска, но не заради това можем да се определим от мъжки (masculin) или женски род (féminin)”, научават гимназистите от учебника на издателство “Ашет” (Hachette). За да предизвика гнева им, да ги привлече към каузата на деконструкцията, е подходящо да ги убеди, че тези представи са неравноправни.

Присмиват се на папата, защото не било достатъчно да научиш тези аксиоми, за да се стремиш ipso facto* да промениш пола си. Несъмнено и разликата между половете има основание в природата, противно на онова, което твърди Джендърът, така както и хетеросексуалността, дори когато се стремят да я прогонят, тя се завръща в галоп, но детето или юношата е крехко същество, ако го убеждават, че всичко е конструирано, тогава е голямо изкушението да опита всички идентичности и всички сексуалности. Въпросът в дворовете на гимназиите вече е следният: “Тогава ти какъв си - би, хетеро, хомо?”. В книгата ми предавам думите на тийнейджъри, които изпитват истинско чувство за малоценност, защото се чувстват “безнадеждно” хетеросексуални.

Папата има право да каже, че идоктринирането се прави прикрито, защото Джендърът винаги се промъква маскиран: в името на равенството, на зачитането на различията се извършва деконструкция на мъжкото и женското. В главата “Равенството мъж-жена”, или по-скоро “Равенството жена-мъж”, според предписанието на Нажа Вало-Белкасем, ученикът научава, че мъжкото и женското са чисти конструкци и трябва да се освободи от тях.

 

Джендърът иска да бъде новото Евангелие, 

 

той ни съобщава добрата вест, че половите и сексуални идентичности са само конструкции, които могат да бъдат деконструирани. Преподаването му в училищните заведения означава да се изгради армия от войници на деконструкцията.

 

- Думите на папа Франциск са силни. Той говори именно за “световна война за разрушаване на брака” и за “идеологическа колонизация”, която цели “да промени манталитета”. Разбирате ли тези думи?

 

- Те съдържат истина. Проектът за “смяна на манталитета” определя програмата на прогресистите от 70-те години. 

Джендърът работи за дисквалифициране на представите за мъжко и женско, които са споделени, наследени значения, и които спояват силно едно общество. Джендърът е последният аватар на тази голяма офанзива, водена срещу западната цивилизация от 60-те г. от структуралиста Мишел Фуко или Жак Дерида. Привържениците на Джендъра претендират впрочем за приемственост.

Формулировките на папата несъмнено са крайни, но и тук има истина. Джендърът е борбеност и левицата вече е спечелена, както е немалка част от десницата. Разширявайки брака за двойките от един и същ пол, законът “Тобира” го лишава от неговия смисъл, който не е да освети любовта, а раждането и родството, и очертава рамката за признаване на “родството” на хомосексуалистите. 

Що се отнася до идеологическата колонизация, проводниците на Джендъра възнамеряват именно да навлязат в умовете по целия смят, да всеят смут в Джендъра, т.е. в половите идентичности, и да освободят Джендъра - ако използваме програмните заглавия на две книги на Джудит Бътлър - и мног острани в Южна Америка се оставят да бъдат съблазнени.

 

- Папата заяви също: “Теорията за джендъра продължава да бъде преподавана, докато това е против естествените неща”. Станало ли е табу днес това споменаване на човешката природа?

 

- Действително. Бунта срещу природната даденост и съгласието, като основа на легитимността, определят модерния проект. Човекът трябва “да се прояви като господар и притежател на природата” и единствените легитимни връзки са онези, които субектът сключва доброволно. Но сексуалната идентичност не се избира от субекта, затова тя се възприема като потисническа. Да се родиш означава да получиш, да получиш тяло, история, минало. 

 

Ние сме задлъжнели по природа, казва великолепно антропологът Марсел Енаф. 

 

Това отстраняване на всяка форма на природна даденост ни обрича на абстракция, за чийто последствия върху човешката ситуация Мерло-Понти ни призоваваше да помислим: “Онтология, която подминава с мълчание Природата, се затваря в безтелесното и създава, поради същата тази причина, един фантастичен образ на човека, на духа и на историята”. 

Природата обаче изобщо не решава. “Раждаш се жена и ставаш такава”.

 

- Нажа Вало-Белкасем реагира в ефира на “Франс Ентер”. Тя каза, че е “огорчена” и “много разгневена” от тези “лекомислени и неоснователни” думи. Тя уточни, че няма “теория за джендъра - която впрочем не съществува - в тези книги”. Какво мислите за реакцията на министъра на образованието?

 

- Както винаги при Нажа Вало-Белкасем, тя мисли, че ще приспи умовете със систематично отричане. Тя прекрасно знае, че постулатите на Джендъра се преподават в учебните заведения. Тя дори би могла да се измъкне, прехвърляйки вината върху един от предшествениците си, Люк Шател. В действителност по време на президентството на Никола Саркози, през 2011 г., бе въведено преподаването на Джендъра в учебниците по “Науките за живота и Земята” за класовете от горния курс.

Специалистите по отрицанието ни възразяват, че Джендърът не се преподава в началното училище, в колежа, защото думата не присъства никъде. Може би, но не в това е въпросът, 

 

това, което се разпространява реално, са постулатите на Джендъра, и то не само във и чрез учебниците. 

 

Книгите, които се четат още в началното училище и на които учениците трябва да направят резюме, са техните проводници. Това впрочем ме накара да се замисля по въпроса за Джендъра, когато през 2012 г. племенникът, който тогава беше в четвърти клас, се върна от училище и за домашно трябваше да напише резюме на една книга на Дейвид Уолямс, “Момчето с роклята”. Тази книга с литературна нищета, която би трябвало да е достатъчна, за да я отстранят от институцията, която трябва да предава езика и изкуството на писането - но училищното четене вече няма друга цел освен да формира възмутени хора, които най-вече не са наследници -, прокарваше една от големите аксиоми на Джендъра: половите идентичности, мъжка и женска, са само условности, наложени норми, работещи именно за “нормализиране” на индивидите. 

Така че Джендърът и левицата се стараят да деконструират, да разрушат представите, значенията, които спояват здраво едно общество. Несъмнено мъжкото и женското са в непрекъсната връзка с природната даденост и отчасти са конструирани - всяка цивилизация съставя собствена партитура на този инвариант - но тези представи изграждат обща връзка, в буквалния смисъл, между членовете на едно общество.

 

- Нажа Вало-Белкасем припомни, че вече се е срещала с папата, и е изпълнена с “уважение” към него. Как разбирате тази двусмисленост на левицата, която се възхищава на папа Франциск по социалните, икономическите, мигрантските и екологичните въпроси, но го осъжда по социеталните въпроси?

 

- Не по-малка двусмисленност от страна на папата, ако ми позволите. Джендърът и идеологията “без граници”, към която папата призовава европейските нации да се присъединят в сферата на имиграцията, произтичат от една и съща логика: битката срещу принципа за предел, граница - граници между нациите, както и между половете, отказ от границите, които ни е определила природата.

При все това изявленията на папата срещу Големия капитал със сигурност съблазняват левицата, но съгласието е на повърхността, не по същество. Християнската антропология е антропология на ограничеността. За християнина човекът е Божие творение, той не е, като модерния субект, основата на самия себе си. Индивидът като абсолют е чужд на философията на Ватикана. 

 

* ipso facto - по силата на очевидния факт. 

 

Превод от френски: Галя Дачкова

 

 

 

 

Още от категорията

15 коментар/a

чудо на 27.01.2018 в 18:36
Да се чуди човек как така 20 века след христа и още няколко пъти по толкова преди него сме живели без "джендъри".
за _ larisa на 27.01.2018 в 19:26 на 27.01.2018 в 19:28
Чела ли си "Мочето в рокля" ? Ако не си, децата ти или внуците ти ще я четат. И това ще е краят на рода ти!
антиклишето на постмодернизма на 27.01.2018 в 20:35
Използването на методологията на некласическия структурализъм (Фуко) и постструктурализма (Дерида), както и на деконструктивната процедура като постмодерно и постфеноменологично продължение на класическия Кантов критицизъм, не прави самите Фуко и Дерида джендъристи и поддръжници на хермафродитизма, това трябва да се разбере веднъж завинаги. Това използване от шаманите на джендъризма е нечистоплътно, гнусно, квазиинтелектуалистко, както напр. редица сектантски и протестантски инстанции и до днес злоупотребяващо използват Христовото учение за цели, далечни на чистата духовност и автентичната мистика. Нечистоплътно и гнусно е, защото не е типично философско и чисто теоретично по метод, а служи за целите и праксиса на идеологизацията, услужливо стопирайки деконструктивната процедура в името на новоучредената конструктивна и следователно конюнктурна подмяна на едни социални същности и роли с други. Философското деконструиране на условностите не означава тяхното самоцелно екстериорно и насилствено-революционизиращо низвергване и натирване от социалния план, нито левашки-прогресистка война с традицията и защитаващото я "простолюдие" на всяка цена. Разпредметяването, редукцията, епохЕ-то, виртуализацията като елементи на деконструкцията само по случайност могат да бъдат поставени в услуга на джендърната революция, но тази случайност не изисква настойчивото й привеждане в необходимост на някаква си група смахнати новоучредители на нова последователност чрез упорити повторения и даже хистерични медийни крясъци... Защото de posto и в смисъла на пост-модерна като самата конкретност и непроницаемост на всяко чисто различие и отстояние (Дерида), целта на визираните елементи на деконструктивния процес не би следвало да бъде нито някаква нова легитимност, нито представително-персонажно съучастие в аспекта на онова, което следва да дойде "след първия ден на революцията", а загриженост за бягството - при това бягство от самото състезаващо съпоставяне (агон), респ. от всяка възможна съпътстваща го безкрайност на агонията да оставаш изкушен от изоставащия модус на ЗНАНИЕТО (и впрочем така съвсем в духа на св. Августин - капитулантски признавайки мнимата равнопоставеност на познатото /жената/ в себе вече в еманиращо-регресиращия отчужден план на отпадналата, не-онтологична, ко-гитално-когнитивна модалност). Нека във връзка с това припомним, че БИТИЕТО за Парменидово-Платоновата философска традиция все пак не е ген, а он. В този смисъл право си остава Преданието в иносказателната си свещеност - Женското е адамовата капитулация в падението; модерно-конструктивно осигуреното привилегироване на женския принцип пък - увековечаване (на) генния-дар (gen-der, gen-re, лъжата, геената) на змията, най-хитрата твар измежду всичките.
Махалото на Фуко на 28.01.2018 в 09:21
Нещо изровено от архивите. В случая биологическата неприязън към обратните е използвана за да се очернят левите във Франция, точно както в България се използват за да се очернят десните. В България това има и антизападен характер, свързано е с актуалното противопоставяне Русия - Запад, доколкото съществуват устойчиви представи за моралната устойчивост на източния свят, митологични, естествено, доколкото никакви факти не го потвърждават. По същество говоренето и там, и тук не излиза извън политическия дискурс, което разкрива и целите му.
Хр. Ботев на 28.01.2018 в 10:05
Госпожо Дачкова, Превода Превода...
Бр. Хотев на 28.01.2018 в 15:46
И какво му е на превода?
Мухото на Факалото на 28.01.2018 в 16:11
Кво очерняне, кви пет лева! Кажи си го направо - папата е комунист/фашист/нацист, който е против ЛБГТ е путлерист, и изобщо левите са десни и обратното, според случая. А фактите за моралната устойчивост са простички - в Русия има само православие; в Западна Европа има католицизъм, протестантство, евангелизъм (лютерани, презвитерианци, англикани, калвинисти, баптисти) и т.н. Затова "сега остава последният ни враг - православна Русия" (с) Разбира се, пътьом трябва да се смачка православието и неговия морал в България, Румъния, Гърция и Сърбия.
висок на 28.01.2018 в 18:52
До фукалото на..... В Русия няма само православие. В Масква е най-голямата джамия.... Путин повече се подмазва на мюслитата.....отколкото да се прави на православен...
да му се не види на 28.01.2018 в 21:50
В цял свят левите са педали, а в България е точно обратното.
Още информация за джендър-проповедниците на 28.01.2018 в 21:59
Двусмисленият език не би трябвало да ни попречи да видим същността... http://www.pan.bg/view_article-49-416545-ljubka-kachakova-bojko-poludya-li-dzhendyr-propovednicite-shte-se-polzvat-s-im.html
по-висок на 28.01.2018 в 23:14
В Днепропетровск е най-голямата синагога. Е, и? За разлика от католицизма, православието няма подварианти, ако не броим украинските униати, непризнати за православни от нито една патриаршия.
Ivan Mladenov на 28.01.2018 в 23:31
Тези тези в България ги бяхме чували, но ги мислехме като нещо странично и далече от живота на "обикновения човек". Приемахме ги като тези на префърцунени теоретици, които витаят в определени среди далеч от бита и ежедневния ни живот. Но в следващите месеци не се учудвайте, когато детето ви връщайки се от детската градина ви каже: " Днес една лелка ни каза, че не е хубаво да се делим на момченца и момиченца. Аз какъв/каква съм? "Преди няколко седмици много бързо стигнаха и навлязоха в живота ни със заповед на Брюксел, чрез нашите управници - заплашени или подкупени, че ако не осигурят бързо и ефективно смазване на здравия разум на населението в някаква провинциална държавица, която им е нужна само като територия, ще бъдат лишени от приходите си ( получавани от разрешените от върховните управници на ЕС, институциализирани кражби ). Колкото по вече навлизам в материята на Джендъра, все повече си мисля, че няма да послужи за нищо друго освен за изсмукване на средства от ЕС, които ще захранят една подмолна, извратена и алчна мафия на хора, които вече владеят поне 35 % от реалната власт в ЕС. За сега управниците отстъпиха, защото се изплашиха за властта си, но не се надявайте да се откажат, Парите ,който са заложени, са много и при това след едно поколение се надяват, че аморфната маса на Джендър поколението, няма да може да им противопостави, защото идеологията е такава, "каквото ти кажат все ще бъде истина" . Как и кога ще го направят: първо по разни телевизии ще изпратят "верни учени", адвокати от Хелзинския комитет, представители на Америка за България и др. подобни организации, които ще ни убеждават, че е само за защита на жените, но няма да казват на кои жени после ще се опитат да го прокарат в НС около някои празник ( Велик Ден ) или през в края на юли преди отпуските като предварително заплашат непослушни депутати или ги подкупят. Само с подкрепата на ръководствата на основните църкви и заставане на населението зад тях може да не се допусне тази пъклена философия да смаже и малкото останал свободен дух в хората.
модерно робовладелство на 29.01.2018 в 07:20
Точно така, жените ни затриват, колкото и да е странно. Всичко, което става, е бунтът на женското срещу логоса, мъжественото, воинското, дисциплината, - глезотенето срещу събраността, разпиляващата се множественост срещу съборността. Материята срещу духа, сатаната срещу Бога.... "Който не събира с Мене, той разпилява..."
Вашата хетера на 30.01.2018 в 23:33
Таз другарка е от сектата на смъртта, която и вас ви финансира. Всичко е наяве вече.
логореята на 01.02.2018 в 08:06
Защо не пишете под тая тема бе, какво толкова ви шашна? Май истината в някои от мненията под нея боде очите и ви кара да мислите, което на повечето не им се отдава?!

Напиши коментар