Писмо от Север

05.05.2017 12:54 1 1
Сутрин е. Един слънчев лъч хапливо се задява с мен. Въздухът трепти, просто звънти от удоволствие. „Какъв прекрасен ден” – мърморят вълните и тръгват отново към брега. Между океана и мен няма нищо осв...

Георги Бадев на 75 г.

29.07.2014 22:16 1 1
Сигурно старите русенци си спомнят още кино „Москва“, където изнасяше концертите си симфоничният оркестър. През една неделна утрин в началото на 50-те години седях в публиката, още малко момче, наскор...

Размишления след едно пътуване

21.07.2014 18:48 5 0
– Ама ти се интересуваш от политика? – учудено пита мой приятел в Германия. – Мисля, че всички, и ти също, трябва да имат понятие какво става у вас, а пък и по света. – А защо? – с явно несъгласие м...

На север

06.07.2014 17:44 0 3
Късно вечерта е, десет и половина минава, а слънцето е като увиснало над Северно море, все още пламтящо с някаква огнена, оранжево-червена светлина. Облаците бягат насам-натам, опитват се да потушат п...