Слизане на Христос в ада - Велика събота

27.04.2019 08:19 2 0
Христос е в гроба. Заедно с Него учениците погребват своята надежда и вяра, но не и любов. За тях смъртта на Учителя е неочаквана, независимо от всички Негови предупреждения. До последния миг те не ис...