Дясната дилема - Мая или Йорданка

19.10.2019 09:32 20 0
В края на август подчертах, сега повтарям и повече въобще няма да се занимавам с този проблем - поне докато в градската десница не се наложи намесата на Фортинбрас. През последните 14 г. големият проб...