Причината за съществуването ни

04.01.2015 01:08 23 0
От най-стари времена народите са се отличавали едни от други според езиците си. И при нас – в старите ни книги – се вижда, че думата „език“ означава „народ“. Множеството народи се появили тогава, ког...

Против бесовете

27.12.2014 20:05 9 0
1. Независимото мислене: „Ти си още млад, Сократе – каза Парменид, – и философията не те е завладяла, както, струва ми се, ще те завладее след време. Тогава няма да гледаш отвисоко на нещата, за които...

За съдбата

06.12.2014 22:28 4 0
Усещането за обреченост (за неизбежност на неуспеха и нещастието) възпрепятства всяка разумна и полезна дейност; защото отнема надеждата.

Гръкомания

30.10.2014 13:11 27 0
Източната Римска империя е била гръкоезична. Въпреки това езикът на администрацията и правото е бил латински поне до първите наследници на Юстиниан – значи около век след изчезването на Западната импе...

Провинциализмът

04.10.2014 19:59 14 0
Значения на думата: “Провинциалист” е обидна дума. По времето на социализма това беше една от главните обиди. Тогава престижът на София беше голям: нямаше я конкуренцията на западните градове, те бяха...

Бил ли е Сократ хомосексуалист?

14.09.2014 19:24 23 0
Публикуваме още един текст от Николай Гочев, посветен на хомосексуализма. Редакцията на "Гласове" дължи на читателите следното обяснение: В петък публикувахме текст на Александър Мануилов, к...

Интелектуалците и интелектуалното

25.01.2014 20:32 5 0
Нека изброим някои склонности на интелектуалеца, или по-скоро това, което очакваме от него; и също някои белези на интелектуалната способност. Има разлика, защото добри интелектуални способности можем...

Какво да четем

15.12.2013 19:10 0 0
Тук само ще разкажа какво аз съм намерил за нужно да чета. Не казвам, че човек, който е роден в друга обстановка, било той мой връстник или по-млад, е сгрешил, че не е прочел тези неща. Впрочем и аз н...