„Той трябва да расте, пък аз да се смалявам“

09.01.2019 10:02 7 0
Той трябва да расте, пък аз да се смалявам (Йоан 3:30) Кой би казал нещо подобно? Кой от всички хора на тази земя би казал за себе си, че иска да се смалява, че заслужава унижение, докато неговият...