Санкциите: От Древна Троя до съвременна Русия. Коридата продължава, а международното право тихо я следи

13.11.2018 11:07 3 0
По-възрастният от двамата автори беше ученик във втори клас, когато телевизионният театър излъчи една постановка в библейски мотиви. В училище, още на следващия ден, строгата и справедлива класна ръко...

Санкциите: От Древна Троя до съвременна Русия. Шпионажът – начин на употреба

12.11.2018 09:33 3 0
Разузнаването и контраразунаването, макар и в неразвити форми, съпътстват международните отношения в течение на много векове. Припомнете си само как хан Телериг изловил византийските шпиони в Плиска....

Санкциите: От Древна Троя до съвременна Русия. По-старата империя си пази репутацията

11.11.2018 15:58 4 0
В постсъветското пространство има многобройни примери за провокиране на конфликти с държави от т.нар. “близкое зарубежье”. Много характерен беше провокираният от Грузия въоръжен сблъсък през 2008 г. и...

Санкциите: От Древна Троя до съвременна Русия. По-младата империя обича да нанася удари

07.11.2018 17:11 9 0
В последно време получава все по-голямо разпространение т.нар. “инструментален подход” към международното право. Неговата същност е проста: всичко, което прави държавата както в своите граници, така и...

Санкциите: От Древна Троя до съвременна Русия. ХХ век - големи надежди и още по-големи разочарования

05.11.2018 13:35 8 0
За първи път гарантирането на колективната сигурност, политическата независимост и териториалната цялост на държавите беше предложено в прословутите “Четиринадесет точки” на американския президент Том...

Санкциите: От Древна Троя до съвременна Русия. Хроники за една невъзможна любов

31.10.2018 09:16 20 0
През 2014 г. САЩ, Европейският съюз и редица техни сателити си присвоиха правото да бъдат последна инстанция и да наказват Русия за “нарушения на международното право” - разбирани и оценявани само от...