Държавата дари на Гергов 43 милиона

13.10.2018 14:51 14 0
Държавата и общините се оказват безсилни да се справят със схемите на великите ни "бизнесмени приватизатори". Още сърбаме попарата на нашенските "модели" на раздържавяване и продължаваме да плащаме...