Правно мнение по конституционното дело за Истанбулската конвенция

22.07.2018 13:31 37 0
"Ратифицирането на Конвенцията би довело до включването в българския правен ред на акт (при това с йерархичен приоритет по отношение на законите), който съдържа понятия с неясен смисъл, съотношение и...