Истанбулската конвенция съдържа идеи, които влизат в противоречие с духа на Конституцията

16.05.2018 10:17 20 0
Уважаема редакция на "Правен свят", с определение от 20.03.2018 г. по конституционно дело № 3/2018 г. е допуснато до разглеждане по същество искането на 75 народни представители за установяване на съо...