Анри Гено: ЕС подклажда насилието, което беше призван да изкорени

28.03.2019 10:50 32 0
Европейският съюз се стреми да предвиди всичко предварително и да го кодифицира. Това доведе до хиперинфлация от правила. Самото явление не е причина, а следствие от идеологията на деполитизация. То л...

Шантал Делсол: Европа, която отрича корените си, за да не обиди новите си гости, ще разгневи бащите си

10.04.2018 08:05 7 0
Въпросът за приема на имигранти е трагичен въпрос, защото включва две основни ценности, които си противоречат: гостоприемството и съхраняването на приемащата култура. Германците имат право да отричат...