Трябва ли да се пренапише “Отело”? А “Антигона”?

09.01.2018 12:04 10 0
“Идеята ми бе подсказана от директора на театъра, който искаше да намеря начин Кармен да не умира. Той смята, че в нашата епоха, белязана от бича на насилието над жени, е немислимо да аплодираме убийс...