В развитите страни изпълнителната власт не опрощава данъци

13.03.2019 12:37 16 0
В повечето развити страни не се допуска изпълнителната власт да може да освобождава от плащания на дължими данъци, или да отменя дълг, възникнал по този повод. Във всички страни опрощаването на просро...

За приватизацията се говори неточно и се създават неизпълними очаквания за справедливост

12.12.2017 09:33 20 0
Прави впечатление, че днешните искания за наказване на приватизацията се насочват основно към работническо-мениджърската форма и правителството на Иван Костов, като се забравя, че царските икономисти...