Д-р Боряна Холевич: Престъпление е едни инвалиди да страдат за сметка на други

10.09.2017 21:18 5 0
Последното предложение на управляващите е, след като минат през медицински комисии, болните с увреждания да се явяват на втора комисия към НОИ. Вторите комисии ще работят въз основа на документите, из...