Хвалбите на Борисов, че за хората с увреждания има 150 млн. лв. повече, ще останат празни приказки

09.07.2019 10:13 6 0
Едни хора с над 90% намалена работоспособност и право на чужда помощ са "оценени" на 198.36 лв., други с абсолютно същите проблеми получават само 87 лв. Бариера между двете категории хора с увреждания...