Не, България и Румъния не са бедни заради ниска производителност на труда!

21.07.2017 08:37 18 0
Легендата, че румънците и българите имат ниски заплати, защото не са продуктивни, рухва при срещата с фактите, според които трудът в двете държави дава най-висока за ЕС възвращаемост на капитала.