Чичо Стоян и Роза Попова: изкуството и любовта

03.04.2017 13:24 4 1
„Колко мило, колко сладко е при мама и при татко...”,рецитира 14-годишната Руска Емануилова. „Знаеш ли от кого е това стихотворение”, пита я самият автор, член на комисията, която търси таланти за теа...

Осветени от Св. Серафим (Соболев)

10.03.2017 18:38 8 1
Във вестник „Народна младеж” от 1948 г. може да се открие едно малко съобщение на последната страница: „Религиозната пропаганда е взела поредни жертви сред трудовата младеж. Предприети са мерки това п...

Възможната любов на Багрянов и Евдокия

21.02.2017 10:43 1 1
Иван Багрянов (1891-1945). Бил е така потресаващо млад, горд, достоен и хубав, че Фердинанд го кани за придворен, вместо сурово да го накаже заради скандално и дръзко антимонархическо слово. Това се с...

В памет на Димитър Талев

20.10.2016 11:28 2 82
На 20 октомври се навършват 50 години от смъртта на големия български писател Димитър Талев. В негова памет публикуваме сценария на Таня Шахова за концерт в негова чест, който не можа да се реализира.