Ще се развърже ли двойният ракетен възел?

22.10.2018 20:27 6 0
На 20 октомври 2018 г. американският президент обяви, че САЩ ще излязат от Договора за ликвидиране на ракетите с малка (от 500 до 1000 км) и средна (1000-5500 км) далекобойност, сключен през 1987 г....

Космически шпионски страсти

30.09.2018 17:37 9 0
Напоследък в някои страни (САЩ, Франция) се раздухва нова шпионска истерия спрямо Русия. Повод за това е доближаването на руския спътник „Лъч”, позициониран на геостационарна орбита, до френско-герман...

Нужна ни е дългосрочна програма за Въоръжените сили

03.09.2018 19:51 4 0
Ако своевременно не се предприемат мерки за повишаване отбранителната способност на страната, при възникване на необходимост, на война ще се изпращат неподготвени бойци, което не е нищо друго, освен и...

Новата ядрена политика на САЩ

19.02.2018 14:25 4 0
На 27 януари 2017 г. президентът на САЩ подписва меморандум до министъра на отбраната за подготвка на проект за нова ядрена политика, а в началото на февруари т.г. Министерството на отбраната публикув...

Собствена отбрана срещу кого?

02.12.2017 08:36 6 0
Вече почти три десетилетия строителството на нашите въоръжени сили, съдейки по публикуваните в медиите факти и анализи, се извършва без прилагане на системен подход при оценка на военно-политическата...

Ще реши ли законопроектът за наборната служба проблемите на армията?

19.07.2016 10:32 3 0
Досегашната практика по организиране и подготовка на професионалната армия на страната показва, че се очертават три основни проблема: първо, окомплектуването й с професионалисти и съвременно въоръжени...

Съвременната война и националната сигурност

05.07.2016 10:17 2 0
Според редица военни специалисти вероятността за възникване на война от четвърто поколение, подобна на Втората световна, става все по-малка. Нищожна е и вероятността за възникване на война от пето пок...

Новите оръжия и стратегическата стабилност

07.06.2016 16:31 1 0
Военностратегическият баланс е изключително важен за стратегическата стабилност при дву- и многополюсно обществено-политическо устройство на планетата и не толкова, когато съдбините й се определят от...

Военният аспект на геополитическата обстановка в Европа и Близкия изток

22.04.2016 14:44 25 0
Геополитическата дейност през 90-те г. на ХХ и началото на ХХI век се характеризира с ревизия на решенията на Ялтенската конференция от февруари 1945 г. за следвоенно устройство на планетата – тя запо...