Собствена отбрана срещу кого?

02.12.2017 08:36 6 2
Вече почти три десетилетия строителството на нашите въоръжени сили, съдейки по публикуваните в медиите факти и анализи, се извършва без прилагане на системен подход при оценка на военно-политическата...

Ще реши ли законопроектът за наборната служба проблемите на армията?

19.07.2016 10:32 3 33
Досегашната практика по организиране и подготовка на професионалната армия на страната показва, че се очертават три основни проблема: първо, окомплектуването й с професионалисти и съвременно въоръжени...

Съвременната война и националната сигурност

05.07.2016 10:17 2 44
Според редица военни специалисти вероятността за възникване на война от четвърто поколение, подобна на Втората световна, става все по-малка. Нищожна е и вероятността за възникване на война от пето пок...

Новите оръжия и стратегическата стабилност

07.06.2016 16:31 1 46
Военностратегическият баланс е изключително важен за стратегическата стабилност при дву- и многополюсно обществено-политическо устройство на планетата и не толкова, когато съдбините й се определят от...

Военният аспект на геополитическата обстановка в Европа и Близкия изток

22.04.2016 14:44 25 50
Геополитическата дейност през 90-те г. на ХХ и началото на ХХI век се характеризира с ревизия на решенията на Ялтенската конференция от февруари 1945 г. за следвоенно устройство на планетата – тя запо...